Axudas subministro froitas, castañas e leite alumnado centros escolares

baker-1194428__180

Axudas destinadas á subministración, incluída a loxística e repartición, ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo, recollidos na presente resolución, a convocatoria das ditas axudas para o curso escolar 2017/18 e a declaración de participación para o curso escolar 2018/19.

Persoas beneficiarias e destinatarias Poderán solicitar a axuda as persoas físicas ou xurídicas que exerzan a actividade de produción e/ou comercialización dos produtos subvencionables, cuxas empresas ou establecementos estean dados de alta no correspondente Rexistro Sanitario Oficial e que reúnan os requisitos establecidos nesta resolución. Será destinatario final da axuda o alumnado

O prazo de presentación de solicitudes de axuda será ata o 15 de setembro de 2017.

Máis información: DOG do 22 xuño 2017

Logotipo cabecera