OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO

Con data 28 de decembro de 2017, a Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria, adoptou
acordo de aprobación da Oferta de Emprego Público 2017.

+info: BOLETÍN OFICIAL PONTEVEDRA

Logotipo cabecera