Auxiliar administrativo/a. Meaño

Contido: Convocatoria de probas selectivas para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de auxiliar administrativo/a para rexistro e padrón municipal de habitantes no Concello de Meaño.

Requisitos: estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, equivalente ou superior

Prazo: 20 días naturais seguintes á publicación no BOP 01/12/2016

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera