Auxiliar administrativo/a. Salvaterra

Contido: Convocatoria para a cobertura con funcionario/a interino/a dunha praza vacante de auxiliar administrativo de Servizos Sociais, reservada no cadro de persoal do Concello de Salvaterra de Miño.

Requisitos: estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, graduado escolar, formación profesional de 1º grao ou equivalente

Prazo: 10 días hábiles seguintes á publicación no BOP 10/08/2017

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera