Auxiliar axuda fogar. Agolada

Contido:  Convocatoria de proceso selectivo para a confección dunha lista para a cobertura temporal de prazas de auxiliar de axuda no fogar para o Concello de a Agolada.

Requisitos: estar en posesión do título de formación profesional de grao medio de atención socio-sanitaria ou equivalente, regulado no Real Decreto 496/2003, do 2 de maio (artigo 16 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento)
Así mesmo, tamén se considerará acreditado este requisito de titulación coa posesión de, como mínimo, 2º da ESO ou equivalente  e a acreditación da cualificación profesional de atención socio-sanitaria a persoas no domicilio
ou equivalente.

Prazo: 5 días hábiles seguintes á publicación do anuncio (15/06/2017)

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera