Auxiliares policía. Redondela

Contido: Convocatoria de contratación de 4 auxiliares de policía local para actuar como reforzo de carácter temporal no Concello de Redondela.

Os contratos de traballo terán unha duración mínima de catro meses e máxima de seis.

Requisitos: estar en posesión do título de ESO, graduado escolar, formación profesional de 1.º grao ou equivalente, ou en condición de obtelos na data en que remate o prazo de presentación de instancias (xustificarase con fotocopia compulsada).

Prazo: Ata 11/04/2016

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera