AXUDAS A FAMILIAS NUMEROSAS PARA ESTADÍAS NAS ESTACIÓNS DE MONTAÑA DE GALICIA

Persoas beneficiarias: Poderán ser beneficiarias destas axudas as familias numerosas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
Para os efectos desta orde, enténdese por unidade familiar a composta por todos os membros que figuran no título de familia numerosa.

Consisten nunha subvención de 35 € por persoa e estadía de fin de semana para os adultos e para os nenos e nenas de 12 ou máis anos, e de 37,50 € para os menores de 12 anos.

+INFO

Logotipo cabecera