AXUDAS AO ALUMNADO DO SUG CUNHA NECESIDADE URXENTE DE RECURSOS ECONÓMICOS

Bases reguladoras e convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva, de axudas destinadas ao alumnado matriculado en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, no curso académico 2017/18, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos (código do procedemento ED433A).

+info: DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Logotipo cabecera