Axudas creación empresas. Vigo

network-1987222_960_720Contido: Convocatoria de concesión para o ano 2017 do programa de axudas municipais para a creación de empresas, no ámbito do Concello de Vigo, coa finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego
no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais.

Requisitos: Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas, independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial no municipio entre o 1 de abril de 2016 e o 31 de marzo de 2017(entendendo por inicio de actividade a alta no I.A.E.) que teñan viabilidade técnica, económica e financeira e que cumpran coas obrigas e os requisitos establecidos.

Prazo: Ata o 07/07/2017

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera