Axudas estudantado dificultades económicas UDC curso 2016/2017

necesidadA Universidade da Coruña fai pública esta convocatoria de axudas coa finalidade de sufragar os prezos públicos de matrícula. A axuda nunca poderá sufragar os prezos públicos dos créditos ou materias obxecto de terceira e sucesivas matrículas.

SOLICITANTES Alumnado matriculado no presente curso académico 2016/2017 na Universidade da Coruña en estudos oficiais conducentes a obtención do título oficial de Graduado, Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou Mestrado. A solicitude destas axudas non implica o aprazamento do pagamento da matricula ata resolvelas. As solicitudes, segundo o Anexo I, presentaranse na Sección de Bolsas da UDC (Pavillón de Estudantes- Campus de Elviña) ou no rexistro auxiliar de Ferrol.

PRAZO DE PRESENTACIÓN A partir do día seguinte á publicación desta convocatoria até o 30 de maio de 2017.

Máis información: UDC

Logotipo cabecera