AXUDAS PARA O INICIO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS

Convocadas as axudas para o inicio de estudos universitarios no curso académico 2017/2018 nas universidades do SUG

A dotación asignada a cada beneficiario/a será a do importe total da matrícula, incluídas as taxas de apertura de expediente e a expedición e mantemento de tarxeta de identidade, cun máximo de 862,90 euros para as titulacións  encadradas dentro da rama de Ciencias, Ciencias da Saúde, Enxeñaría e Arquitectura e grao en Belas Artes, e un máximo de 618,10 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas.

+info: CONVOCATORIA

Logotipo cabecera