Axudas Olimpiadas Olímpicas para universitarios inician estudos

cientificoConvócanse axudas denominadas “OlimpiadasCientíficas” consistentes nunha bolsa destinada a financiamento de matrícula comleta para estudantes que inicien estudos universitarios e gañen as olimpiadas científicas autonómicas, nacionais ou internacionais.

O prazo de presentación das solicitudes será ate o 24 outubro 2016.

A solicitude e documentación requirida presentarase no Rexistro Xeral da Universidade.

Máis información: Uvigo

Logotipo cabecera