AXUDAS VIVENDA 2018

Programas, liñas de axuda, complementos, bonos e subvencións máis relevantes, todos eles dirixidos a favorecer o mercado do aluguer de vivendas privadas e a facilitar o acceso a unha vivenda, en réxime de alugamento, a determinados colectivos. Entre estes últimos, as unidades familiares ou de convivencia con ingresos que non superen os niveis do IPREM determinados en cada caso (con prioridade segundo colectivos e nivel de ingresos), a mocidade ou as persoas pensionistas da seguridade social na súa modalidade non contributiva.

Do 11/01/2018-20/11/2018
VI482A Bono de aluguer social do plan rehavita. Participación no programa de subvencións.

Aberto todo o ano
VI482B Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta.

Aberto todo o ano
VI471A Renda básica de emancipación.

Aberto todo o ano
VI409B Cambio de réxime de alugamento a compravenda e de compravenda a alugamento de vivendas protexidas de promoción pública.

Aberto todo o ano
VI436A Depósito de fianzas de arrendamento.

Aberto todo o ano
BS650F Complemento de pensión para o alugueiro de vivenda a favor das/os pensionistas da seguridade social na súa modalidade non contributiva.
+info: SEDE ELECTRÓNICA

Logotipo cabecera