Bolsa Canteiros ano 2016

canteroO obxecto das bases é regular a concesión de 20 bolsas de estudo para alumnos da Escola de Canteiros de Pontevedra para o ano 2016. As bolsas terán unha dotación económica de 1.000,00 € cada unha delas. Os aspirantes presentarán no Rexistro Xeral da Deputación Provincial, solicitude dirixida á Ilma. Sra. Presidenta, no prazo ata o 9 de Decembro do presente ano, acompañada da documentación requirida.

Máis información: Bop Pontevedra 17 novembro 2016

Logotipo cabecera