Bolsa emprego. Arzúa

Contido: Convocatoria para constituír unha bolsa de emprego de operario-tractorista, condutor-operario, oficial de
1ª e operario de servizos varios para o Concello de Arzúa.

A dita bolsa de emprego terá unha duración de dezaoito meses.

Requisitos:

-Certificado de estudos primarios ou equivalente.

-Permiso de conducir de clase C, para os postos de traballo de operario-tractorista e condutor-operario; e permiso de conducir de clase B, para os postos de traballo de oficial de 1ª e operario de servizos varios.

-Documento acreditativo de estar en posesión do Celga 2, ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia

Prazo: 10 días hábiles seguintes á publicación no DOG 24/11/2016

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera