Bolsas de formación Aeroespacial

Captura

Contribuir á formación teórico-práctica e o perfeccionamento tecnolóxico de recén titulados nas materias e proxectos propios do Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”.

Beneficiarios: Titulados universitarios de nacionalidade española ou de un país membro da Unión Europea, ou extranxeiros residentes en España no momento de solicitar a beca que se atopen en posesión do título de Graduado, Licenciado, Enxeñeiro, Enxeñeiro Técnico + Master Oficial ou equivalentes, sempre que teñan terminado os seus estudos e obtido o título con posterioridade ao 15 de xullo de 2013 e antes ol 16 de xullo de 2017.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a partir do día siguiente á publicación deste extracto no Boletín Oficial del Estado.

Máis información: BOE 13 xuño 2017

Logotipo cabecera