Bolsas formación complementaria Sistemas Uvigo

informaticaResolución Reitoral do 30 de novembro de 2016 pola que se publica a  2ª Convoctoria das bolsas para a formación complementaria do estudantado da Universidade de Vigo nos Sistemas Informáticos e na Apliación das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións  para o curso 16/17.

Convocanse 5 bolsas tipo Pc (Anexo I), do Campus de Ourense.

As listaxes de agarda resultantes desta convocatoria poderase utilizar como complementario do listaxe de agarda da convocatoria de 27 de xullo de 2016.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 19 de decembro de 2016.

O modelo de solicitude estará dispoñible na Secretaría Virtual da universidade de Vigo.

Máis información:

http://bolsas.uvigo.es/GestorBecas/user/Becas.do?accion=listAnexos&idBeca=277&

negociadodeinformacionbolsas@uvigo.es

986813611

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2%C2%AA%20Convocatoria%202016%20Bolsas%20Inform%C3%A1tica.pdf

Logotipo cabecera