Bolsas Formación Profesional Fundación Repsol

Captura 2O Programa de Bolsas de Formación Profesional é unha iniciativa da Fundación Repsol, en colaboración coas entidades Repsol Petróleo, S.A. e Petróleos del Norte (Petronor).

As bolsas Formación Profesional teñen como obxectivo promover e facilitar a formación profesional como unha opción educativa e como consecuencia mellorar a súa capacidade de empregabilidad e inserción laboral.

Otorgaránse un total de 100 bolsas a xóvenes estudantes matriculados en centros educativos das seguintes 12 localidades dos entornos dos Complexos Industriais en Bilbao, Cartagena, A Coruña, Puertollano e Tarragona de Repsol e Petronor:

A Coruña y Arteixo (Complejo Industrial Repsol en A Coruña de Repsol Petróleo).

O obxectivo é colaborar cos gastos reais de ensinanza dos estudantes, polo que a dotación das bolsas estará destinada a sufragar o tipo de gastos xerados, entre outros: cuotas regladas de formación; transporte; ferramentas obligatorias para os talleres; material escolar; libros de texto; costes dos certificados de cualificación cando non sexan gratuitos, comedor e/ou manutención en caso de dificultade horaria; cuotas por servizos complementarios do centro: centros de atención familiar, servicio médico do centro, biblioteca, carnet escolar, plataformas educativas.

A bolsa é compatible co disfrute de outra bolsa concedida por unha institución ou organismo de carácter público ou privado, pero será necesario que o estudante o indique.

O prazo para presentar a solicitude será ate o 16 de outubro de 2017.

Convoca: Fundación Repsol

Cumplimentar o formulario de solicitude online accesible en www.becasfp.fundacionrepsol.com  adxuntando a documentación que se lle solicite.

Se otorgarán un total de 100 bolsas, 20 en cada un dos Complexos Industriais en Bilbao-Petronor, Cartagena, A Coruña, Puertollano y Tarragona e coas seguintes cuantías:

5 becas para Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM): 800 euros cada beca.

15 becas para Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS): 800 euros cada beca.

Más información en becasfp.fundacionrepsol.com

Logotipo cabecera