Bolsas de Investigación Manuel de Oya 2017

Captura

O Centro de Información Cervexa e Saúde convoca a XVIII edición das bolsas Manuel de Oya para fomentar a investigación en torno ao consumo de cervexa e a súa relación cos diferentes aspectos da saúde humana

Descargar formulario de inscripción

Poderán solicitar as bolsas os estudantes de último curso de grado de calquera carreira universitaria de ciencias ou dun curso de postgrao, sempre que se trate de centros de ensinanza superior de universidades españolas.

A data de nacemento dos solicitantes deberá ser posterior ao 1 de xaneiro de 1987.

Os solicitantes deberán contar cun director de proxecto que pertenza a unha universidade ou centro de investigación español.

A convocatoria pecharase o 2 de outubro de 2017

Os impresos de solicitude poderánse descargar desde esta páxina: DESCARGAR

Os impresos de solicitude e a documentación requerida nos mesmos terán que enviarse antes do 2 de outubro de 2017 ao correo electrónico: info@cervezaysalud.com

Para máis información
info@cervezaysalud.com
Tel.: 91 383 30 32

Logotipo cabecera