Bolsas de ”la Caixa” para estudos de posgrao en universidades europeas

europaA Fundación Bancaria ”la Caixa” convoca 65 bolsas para cursar estudos de posgrao, durante o curso 2017-2018, en universidades do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES). A convocatoria contempla todas as áreas do coñecemento e dirixese a todas as persoas que estean en disposición de cursar estudos de posgrao. Os becarios deberán empezar o programa de estudos no país de destino en setembro ou outubro do curso 2017-2018. Os solicitantes deben ter a nacionalidade española. Os candidatos deberán realizar a súa solicitude por internet, a través da aplicación de solicitudes disponible no apartado de bolsas da web da Obra Social ”la Caixa”.

Prazo solicitude ate 02 febreiro 2017

Máis información: Bolsas La Caixa

Logotipo cabecera