BOLSAS POSTGRAO EN EUROPA “LA CAIXA”

A Obra Social “la Caixa”, coa vontade de contribuir ao perfeccionamento do potencial humano existente en todo o seu ámbito de actuación e convencida da importancia do progreso científico, a investigación, a movilidade e a cualificación profesional para o desenvolvemento da sociedade, convoca 65 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades ou centros de ensinanza superior de países do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), salvo do Estado español, para o que xa se ofrece unha convocatoria específica.
Os estudios que se teñen de realizar son de máster ou doutorado. Tamén se admiten, en función do interés do tema e da valía do candidato, os proxectos de formación básica en investigación científica e técnica.
As bolsas para cursar estudos en Alemania ofrecense en colaboración co Servizo Alemán de Intercambio Académico (DAAD). As personas que resulten beneficiarias dunha  destas bolsas terán a consideración de becarios de “la Caixa” e do DAAD.
As becas para cursar estudos en Francia ofrecense en colaboración coa Embaixada de Francia en España. As persoas que resulten beneficiarias dunha destas becas terán a consideración de becarios de “la Caixa” e do Goberno francés.
Prazo : ate o 8 Febreiro 2016
Máis información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/becasdeposgrado_es.html
Logotipo cabecera