Bolsas Postgrao en sanidade Fundación AMA

medicinaA presente promoción ten como finalidade conceder 95 becas por parte de FUNDACIÓN A.M.A. para axudar aos novos profesionais sanitarios na preparación das súas respectivas especialidades durante os aos 2016 o 2017. Asignaránse 50 becas para a subvención dos cursos de preparación ao examen de Médico Interno Residente (M.I.R.), 15 para os cursos de preparación ao examen de Farmacéutico Interno Residente (F.I.R.), 20 para os cursos de preparación ao examen de Enfermeiro Interno Residente (E.I.R.) e 10 para os cursos de preparación ao examen de Psicólogo Interno Residente, impartidos en centros docentes nacionais. Poden cumplimentar o formulario de participación todos os licenciados/graduados en mediciña, farmacia, enfermería e psicoloxía, así como estudantes de último ano que prevean finalizar os seus estudos con anterioridade á data do sorteo .

A data de comenzo da promoción será o día 21 de novembre de 2016 e a de finalización o día 13 de febreiro de 2017.

Máis información :Fundación AMA

Logotipo cabecera