Bolsas residencia renovación para fillos e orfos de mutualistas

residenciaA finalidade destas axudas é posibilitar a promoción social e cultural dos beneficiarios, fillos e orfos de mutualistas, mediante aportacións económicas, en forma de bolsas de residencia de renovación para quenes, tendo obtido bolsa de MUFACE no curso 2016/2017, desexen renovala para o próximo curso e sigan necesitando desplazarse desde a localidade onde radica o seu domicilio familiar para continuar os estudos universitarios que estean cursando. Forman parte desta convocatoria as bolsas para cursar estudos de Enxeñería Agronómica Superior ou de Grao equivalentes con cargo ao «Legado Casado de la Fuente».

Máis información: BOE 19 maio 2016

Logotipo cabecera