Bolsas”la Caixa” doutorado en universidades ou centros investigación españois

becaA Fundación Bancaria ”la Caixa” convoca 20 bolsas para cursar estudos oficiais de doutorado que culminen coa lectura dunha tese doutoral nunha universidade. A convocatoria contempla todas as áreas do coñecemento e está dirixida a todas aquelas persoas que cumplan os requisitos para acceder ao doutorado, sempre que, ademáis, no teñan estado matriculadas con anterioridade nos estudos de doutorado solicitados. Os solicitantes deben ter a nacionalidade española. Poden presentar solicitude as persoas que dispoñan dun título superior, obtido entre xaneiro de 2012 e xulio de 2017.

Prazo solicitude ate 28 febreiro 2017

Máis información: Bolsas La Caixa

Logotipo cabecera