CAMPAMENTOS POLIDEPORTIVOS DE VERÁN

A institución provincial, co obxecto de promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das rapazas e rapaces que favoreza á vez a súa comunicación e o seu dinamismo multicultural, oferta para o ano 2018 os campamentos polideportivos Príncipe Felipe, un proxecto lúdico e educativo que inclúe a programación e o desenvolvemento de actividades relacionadas coa natureza, deportes, aire libre, xogos e calquera outra que contribúa a ese obxectivo. Os campamentos distribuiranse en seis quendas que terán lugar nas seguintes datas:

• Primeira quenda: do 9 de xullo ao 14 de xullo

• Segunda quenda: do 16 de xullo ao 21 de xullo

• Terceira quenda: do 23 de xullo ao 28 de xullo

• Cuarta quenda: do 6 de agosto ao 11 de agosto

• Quinta quenda: do 13 de agosto ao 18 de agosto

• Sexta quenda: do 20 de agosto ao 25 agosto

Lugar de realización: Nas instalacións do Centro Príncipe Felipe, propiedade do organismo provincial, situado na avenida de Montecelo, 12, Pontevedra

Actividades: Realizaranse en colaboración coa empresa adxudicataria do servizo de asistencia técnico-educativa dos campamentos polideportivos Príncipe Felipe, con cargo á aplicación orzamentaria 18/340.3410.227.20. Entre outras, serán as seguintes:

— Saídas ao medio natural

— Parque multiaventura

— Tiro con arco

— Deportes en equipo

— Actividades acuáticas

— Obradoiros

Rapazas e rapaces destinatarios: As e os que teñan o seu domicilio habitual en calquera dos concellos da provincia de Pontevedra (o que se acreditará mediante un certificado ou volante de empadroamento) e nacesen entre o ano 2004 e o 2011, ambos os dous incluídos.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 23 de marzo de 2018

+info: DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Logotipo cabecera