CATEGORY

Emprego

Bolsas titulados/as. Dirección xeral comercio

Convocatoria de 4 bolsas na Dirección Xeral de Comercio e Consumo que teñen como obxectivo contribuír á formación titorial de profesionais no campo da actividade comercial e do seu ámbito.

Ver máis

Traballador/a social. Baltar

Convocatoria de contratación laboral temporal dunha praza de traballador/a social para o Concello de Baltar.

Ver máis

Operador de cámara. CRTVG

Convocatoria de proba para un contrato en prácticas na categoría laboral operador de cámara en Corporación Radio e Televisión de Galicia S.A.

Ver máis

Profesor/a música violín. Ponteareas

Convocatoria para cubrir como persoal laboral temporal, con contrato de interinidade por substitución, unha praza de profesor/a de música especialidade violín para o Concello de Ponteareas.

Ver máis

Bolsas prácticas historia

Convocatoria de 6 bolsas de práctica laboral para persoas licenciadas ou graduadas en historia ou en información e documentación, con destino ao servizo de patrimonio documental e bibliográfico de Deputación de Pontevedra para o ano 2017.

Ver máis

Traballador/a social. Allariz

Convocatoria de contratación laboral temporal, a través da modalidade contractual de servizo determinado para o ano 2017, dun/dunha traballador/a social, para o Departamento de Servizos Sociais do Concello de Allariz.

Ver máis

Auxiliar administrativo/a. Acción Costeira

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Vigo – A Guarda convoca un proceso de selectivo para a cobertura dun posto de auxiliar administrativo/a por acumulación de tarefas para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014 -2020).

Ver máis

Axudas ao emprego “Accedemos”

O programa “Accedemos” de axudas ao emprego, impulsado por Fundación Mapfre, busca fomentar o emprego a través do apoio ás pequenas e medianas empresas, autónomos e entidades sociais con necesidade de contratar pero con falta de recursos para iso.

Ver máis

Contratos prácticas. Enaire

Enaire convoca 75 prazas de titulados/as universitarios/as mediante contrato temporal en prácticas.

Ver máis

Operario/a obras e servizos. Porriño

Convocatoria pública, para a provisión interina, con carácter urxente de tres prazas de operario/a de obras e servizos para o Concello de Porriño.

Ver máis
Logotipo cabecera