CATEGORY

Emprego

Bolsas Fundación Sepi

A Fundación Sepi, en colaboración co Consorcio de Compensación de Seguros, convoca as bolsas correspondentes ao programa consorcio de compensación de seguros curso 2016/2017 que ten como finalidade facilitar aos mozos/as titulados/as universitarios/as, períodos de formación práctica como bolseiros/as en centros de traballo do consorcio.

Ver máis

Bolsa técnico/a xestión. Redondela

Convocatoria de constitución dunha bolsa de traballo de técnico/a de xestión para posibles coberturas puntuais de postos en caso de urxente necesidade no Concello de Redondela.

Ver máis

Auxiliar administrativo/a. Meaño

Convocatoria de probas selectivas para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de auxiliar administrativo/a para rexistro e padrón municipal de habitantes no Concello de Meaño.

Ver máis

Peóns limpeza. Cangas

Convocatoria de proceso selectivo para a confección dun listado de contratacións ou lista de agarda para a cobertura das necesidades de contratación temporais de peóns de limpeza de edificios públicos polo sistema de oposición libre.

Ver máis

Bolsas fundación once-crue

A Universidade de Vigo convoca 8 prazas para a realización de prácticas académicas externas dirixidas a estudantes universitarios con discapacidade co obxectivo de mellorar a súa empregabilidade e oportunidades futuras de emprego.

Ver máis

Secretario/a. A Guarda

Convocatoria pública para a provisión con carácter interino dun posto de secretario/a do Concello de A Guarda.

Ver máis

Bolsa operario. Meaño

Convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de operario para o Concello de Meaño.

Ver máis

Bolsa emprego. Arzúa

Convocatoria para constituír unha bolsa de emprego de operario-tractorista, condutor-operario, oficial de
1ª e operario de servizos varios para o Concello de Arzúa.

Ver máis

Técnico económico financiero

Convocatoria de proceso selectivo para a contratación laboral temporal de técnico económico-financiero para a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra.

Ver máis

Probas condutor mercadorías e viaxeiros

Convocatoria para o ano 2017 das probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada que terán lugar na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver máis
Logotipo cabecera