CURSO DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDECIAS PARA MEDIADORES XUVENÍS

DESTINATARIOS: Mediadores/as xuvenís (Asociacións xuvenís, espazos de ocio xuvenil, etc)
DURACIÓN: 12 Horas
DATAS E HORARIO: 18, 19 e 20 de xuño de 09.30 a 13.30 horas
LUGAR: Nos locais do Plan Local sobre Drogodependencias e Outras Adiccións -PLDA( R/ Quintela, 31)
INSCRICIÓN: Gratuíta. As persoas interesadas poderán inscribirse a través dos seguintes medios: páxina
web:plda.vigo.org, Correo-e: plda@vigo.org. Teléfono: 986276008
Data límite de inscrición o 5 de xuño de 2019
Ao finalizar o curso entregarase certificado de asistencia, para o que será necesario ter asistido ao 80% das sesión
ORGANIZA: Plan Local sobre Drogodependencias e Outras Adiccións do Concello de Vigo
COLABORAN: Asociación Amaina e a Concellería de Xuventude
PROGRAMA:
1a Sesión:
– Drogas e drogodependencias. Conceptos básicos en prevención de drogodependencias. Educación para a
saúde
– Os factores de risco e protección asociados ao consumo de drogas
– Definición do rol de mediador/a xuvenil en drogodependencias. Funcións, habilidades e esixencias
2a sesión:
– O alcohol: patróns de consumo, efectos no organismo e impacto na saúde e benestar, efectos do alcohol na
conducción, publicidade do alcohol, lexislación, mitos e crenzas
– O tabaco: impacto inmediato, a medio e longo prazo, factores que condicionan o seu consumo.
– O cannabis: mitos e realidades
– Os psicoestimulantes (cocaína e drogas de síntese): patróns de consumo, efectos asociados, conductas de
risco…
– Percepción social do fenómeno das drogodependencias
3a Sesión:
– Técnicas e ferramentas básicas en prevención: comunicación, motivación, traballo en grupo e dinamización
social.
– A resolución de conflictos
– Patróns dominantes de ocupación do tempo libre entre os novos/as e alternativas de ocio
– Recursos existentes en drogodependencias, xuventude, tempo libre…
4a Sesión:
– Método para a aplicación da acción preventiva: valoración de necesidades, deseño e avaliación de programas
de prevención
Oficina técnica do PLDA · Rúa Quintela 31, 36209 VIGO · 986 276008 · plda@vigo.org

Logotipo cabecera