CURSO DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDECIAS PARA MEDIADORES XUVENÍS

OBXECTIVOS:
• Formar aos participantes en drogas e adiccións
• Eliminar falsas crenzas asociadas ao consumo de sustancias mediante unha información obxectiva e
reflexiva sobre o tema
• Dotar de estratexias e habilidades que favorezan o desenvolvemento do seu quefacer diario
• Promover a reflexión sobre o seu papel como mediadores/as sociais e axentes de prevención
• Reforzar a importancia da súa tarefa educativa de cara ao desenvolvemento integral dos/das menores e
xóvenes
DESTINATARIOS: Mediadores/as xuvenís (Asociacións xuvenís, espazos de ocio xuvenil, etc)
DURACIÓN: 12 Horas
DATAS E HORARIO: 11, 13 e 18 de decembro de 09,30 a 13,30 horas
LUGAR: Nos locais do Plan Local sobre Drogodependencias e Outras Adiccións -PLDA( R/ Quintela, 31)
INSCRICIÓN: Gratuíta. As persoas interesadas poderán inscribirse a través dos seguintes medios: páxina
web:plda.vigo.org, Correo-e: plda@vigo.org. Teléfono: 986276008

Logotipo cabecera