Activos

Cursos riscos laborais. Mega Formación

Contido: Mega Formación organiza dous cursos gratuítos para traballadores en activo:

-Riscos laborais derivados do uso das Tics (sector oficinas e despachos)
-Riscos laborais (sector oficinas e despachos)

Duración do curso:

-Riscos laborais derivados do uso das Tics: do 04 ao 29 de setembro
-Riscos laborais: do 02 ao 23 de outubro

Inscrición: Centro de Estudios Mega. Santa Marta 5

Teléfono: 986233194

formacion@megasistemas.es

  Cursos formación continua. Sergas

Contido: Resolución conxunta do 5 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, pola que se convoca o Plan de formación continua.

Requisitos: poderán participar nas accións formativas do Plan Afedap todas/os as/os profesionais que presten ou prestasen servizos nas institucións do Servizo Galego de Saúde, as/os aspirantes a vinculacións temporais no ámbito das institucións do Servizo Galego de Saúde, ao abeiro do pacto de selección temporal vixente en cada momento, así como o persoal pertencente ás fundacións públicas sanitarias ou empresas públicas adscritas á Consellería de Sanidade integrado no réxime estatutario.

Prazo: desde o 20 de decembro de 2016 ata un mes antes do inicio de cada actividade formativa.

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera