Información sobre Cursos e Obradoiros

Activos

Xestión instalacións deportivas: situación e retos. Egap

Contido: A Escola Galega de Administración Pública convoca o curso “A xestión de instalacións deportivas: situación e retos”.

Requisitos: 

– Persoal de institucións, asociacións e instalacións deportivas, tanto públicas como privadas, con responsabilidade na xestión de instalacións deportivas.
– Persoal de empresas e asociacións organizadoras de eventos e actividades de animación usuarias de instalacións deportivas.
– Estudantes de posgrao e grao que desexen unha formación especializada en materia de economía e dereito deportivo.
– Deportistas (en activo ou non) que teñan como obxectivo o seu desempeño profesional no sector.
– Persoas en xeral interesadas na materia.

Prazo: Ata as 23 horas do 12/01/2017

Máis información: premer aquí

Cursos formación continua. Sergas

Contido: Resolución conxunta do 5 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, pola que se convoca o Plan de formación continua.

Requisitos: poderán participar nas accións formativas do Plan Afedap todas/os as/os profesionais que presten ou prestasen servizos nas institucións do Servizo Galego de Saúde, as/os aspirantes a vinculacións temporais no ámbito das institucións do Servizo Galego de Saúde, ao abeiro do pacto de selección temporal vixente en cada momento, así como o persoal pertencente ás fundacións públicas sanitarias ou empresas públicas adscritas á Consellería de Sanidade integrado no réxime estatutario.

Prazo:  desde o 20 de decembro de 2016 ata un mes antes do inicio de cada actividade formativa.

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera