Información sobre Cursos e Obradoiros

Activos

Redes sociais para o comercio. Cámara Comercio Vigo

Datas: 08/11/2016 – 10/11/2016 (martes e xoves de 20:30 a 22:30 horas)

Requisitos: traballadores/as sector comercio

Máis información: premer aquí

Empaquetado creativo. Cámara Comercio Vilagarcía Arousa

Datas: 16/11/2016-27/11/2016 (20:30 a 22:30 horas)

Requisitos: traballadores/as sector comercio

Máis información: premer aquí

Novas directivas de contratación. Egap

Contido: A Escola Galega de Administración Pública  convoca un curso monográfico denominado “Novas directivas de contratación. Lei de contratos do sector público. Modificación e a súa aplicación práctica” os días 8, 10, 15 e 17 de novembro de 2016 en horario de tarde.

Lugar de realización: Rúa Madrid 2-4 Santiago de Compostela

Requisitos:  empregados das administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local, das universidades do sistema universitario de Galicia, persoal das entidades do sector público, xuristas, profesionais e persoas interesadas en xeral.

Prazo: Ata as 23:00 horas do 03/11/2016

Inscrición: premer aquí

Máis informaciónpremer aquí

Prevención riscos laborais. CEP

Contido: A Confederación de Empresarios de Pontevedra organiza os seguintes cursos gratuítos de prevención de riscos laborais a desenvolver de setembro a outubro de 2016:

1. Curso PRL: nivel básico 60h. Vigo
2. Curso PRL: manexo de plataformas elevadoras. Vigo
3. Curso PRL: manexo de carretillas elevadoras. Vigo
4. Curso PRL: manexo de camión grúa autocargante. Vigo
5. Curso PRL: operador de equipos de elevación. Vigo
6. Curso PRL: manexo de ponte-grúa e polipastos. Porriño
7. Curso PRL: manexo de plataformas elevadoras.
8. Curso PRL: manexo da minicargadora-barredora. Pontevedra
9. Curso PRL: operador de equipos manuais . Lalín
10. Curso PRL: manexo de carretillas elevadoras. Lalín

Requisitos:

– Traballadores/as en activo tanto do sector público como privado
– Traballadores/as por conta propia
– Desempregados que non sexan demandantes do primer emprego

Máis información: premer aquí

 Cursos formación continua. Sergas

Contido: Resolución conxunta do 18 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e da Axencia Galega para a Xestión de Coñecemento en Saúde, pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal do Sergas que presten ou prestasen servizos nas institucións do Sergas, as/os aspirantes a vinculacións temporais no ámbito das institucións do Sergas, ao abeiro do pacto de selección temporal vixente en cada momento, así como o persoal pertencente ás fundacións públicas sanitarias ou empresas públicas adscritas á Consellería de Sanidade integrado no réxime estatutario.

Prazo: do 01 de febreiro ata un mes antes do inicio de cada actividade formativa

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera