Activos

Cursos Femxa para traballadores e autónomos

Contido: O Grupo Femxa organiza os seguintes cursos on line para traballadores e autónomos con inicio en marzo: técnicas de almacén, facturaplus, experto en limpeza e prevención de riscos, xestión laboral e nóminas con nómina plus, deseño e organización do almacén, nutrición e dietética, inglés oxford 3, xestión contable, primeiros auxilios …..

Máis información: premer aquí

Cursos formación continua. Sergas

Contido: Resolución conxunta do 5 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, pola que se convoca o Plan de formación continua.

Requisitos: poderán participar nas accións formativas do Plan Afedap todas/os as/os profesionais que presten ou prestasen servizos nas institucións do Servizo Galego de Saúde, as/os aspirantes a vinculacións temporais no ámbito das institucións do Servizo Galego de Saúde, ao abeiro do pacto de selección temporal vixente en cada momento, así como o persoal pertencente ás fundacións públicas sanitarias ou empresas públicas adscritas á Consellería de Sanidade integrado no réxime estatutario.

Prazo:  desde o 20 de decembro de 2016 ata un mes antes do inicio de cada actividade formativa.

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera