Activos

Curso prevención riscos laborais en actividades tempo libre

Contido: O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) convoca un curso de prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre, nivel básico en modalidade de teleformación.

A duración do curso é de 60 horas do 03/05/2017 ao 22/06/2017.

Requisitos:

Empregados, traballadores por conta allea ou autónomos, traballadores designados e delegados de prevención, empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais, en particular, na organización e xestión de actividades de tempo libre.

Prazo: do 11 ao 20 de abril de 2017

Máis información: premer aquí

Prevención riscos laborais. EGAP

Contido: A Escola Galega de Administración Pública convoca un curso de prevención de riscos laborais na modalidade de teleformación.

Datas: do 25 de abril ao 22 de xuño de 2017.
Proba final presencial: o día 22 de xuño ás 10.00 horas.
A proba realizarase de forma descentralizada nos Centros Territoriais do Issga da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e na sede da EGAP en Santiago de Compostela.

Requisitos: Empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

Prazo: do 27 de marzo ao 5 de abril de 2017

Máis información: premer aquí

Curso intervención accidentes tráfico e primeiros auxilios. Gdoce

Contido: Gdoce organiza un curso gratuíto de intervención en accidentes de tráfico e primeiros auxilios.

O curso comeza o 03/06/2017.

Requisitos: traballadores por conta allea ou propia (autónomos) do sector de transporte por estrada (mercadorías e/ou pasaxeiros)

Máis información: premer aquí

Curso manexo carretillas elevadoras. Gdoce

Contido: Gdoce organiza un curso gratuíto de manexo de carretillas elevadoras do 11 ao 20 de maio 2017 en Vigo.

O curso ten unha duración de 16 horas no seguinte horario: xoves e venres de 19:00 a 22:00 e sábado de 8:00 a 14:00 horas.

Requisitos: traballadores por conta allea ou propia (autónomos) do sector de transporte por estrada (mercadorías e/ou pasaxeiros)

Máis información: premer aquí

Cursos Femxa para traballadores e autónomos

Contido: O Grupo Femxa organiza os seguintes cursos on line para traballadores e autónomos con inicio en marzo: técnicas de almacén, facturaplus, experto en limpeza e prevención de riscos, xestión laboral e nóminas con nómina plus, deseño e organización do almacén, nutrición e dietética, inglés oxford 3, xestión contable, primeiros auxilios …..

Máis información: premer aquí

Cursos formación continua. Sergas

Contido: Resolución conxunta do 5 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, pola que se convoca o Plan de formación continua.

Requisitos: poderán participar nas accións formativas do Plan Afedap todas/os as/os profesionais que presten ou prestasen servizos nas institucións do Servizo Galego de Saúde, as/os aspirantes a vinculacións temporais no ámbito das institucións do Servizo Galego de Saúde, ao abeiro do pacto de selección temporal vixente en cada momento, así como o persoal pertencente ás fundacións públicas sanitarias ou empresas públicas adscritas á Consellería de Sanidade integrado no réxime estatutario.

Prazo:  desde o 20 de decembro de 2016 ata un mes antes do inicio de cada actividade formativa.

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera