Activos

Cursos gratuítos. CEP

Contido: A Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) organiza os seguintes cursos gratuítos dirixidos a desempregados/as e ocupados/as:

-Sistema de xestión de seguridade e saúde no traballo
-Prevención de riscos laborais no manexo de carretas elevadoras
-Auditor interno de sistemas de xestión de seguridade e saúde
-Prevención de riscos laborais no manexo de carretas elevadoras
-Operador de ponte grúa norma UNE-EN 58-140-94
-Seguridade en espazos confinados
-Básico de prevención de riscos laborais
-Manexo de desfibriladores semiautomáticos
-Experto en xestión de empresas saudables

Prazo: Ata o 28/06/2017

Máis información: premer aquí

 Cursos formación continua. Sergas

Contido: Resolución conxunta do 5 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, pola que se convoca o Plan de formación continua.

Requisitos: poderán participar nas accións formativas do Plan Afedap todas/os as/os profesionais que presten ou prestasen servizos nas institucións do Servizo Galego de Saúde, as/os aspirantes a vinculacións temporais no ámbito das institucións do Servizo Galego de Saúde, ao abeiro do pacto de selección temporal vixente en cada momento, así como o persoal pertencente ás fundacións públicas sanitarias ou empresas públicas adscritas á Consellería de Sanidade integrado no réxime estatutario.

Prazo:  desde o 20 de decembro de 2016 ata un mes antes do inicio de cada actividade formativa.

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera