Complementos estudio

Curso de Información Xuvenil

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado organiza un curso de Información Xuvenil de 150 horas.

Este curso ten como obxectivos que ao remate, o/a alumno/a saiba organizar e xestionar servizos de información para mozas/os que respondan os intereses e necesidades deste sector da poboación desenvolvendo accións de información, orientación, dinamización da información, promovendo actividades socioeducativas no marco da educación non formal orientadas a facer efectiva a igualdade de oportunidades e o desenvolvemento integral dos mozos como cidadáns no contexto dunha sociedade democrática.

Destinatarios
Persoas que traballen nos Espazos Xove, OMIX, PIX, titulados de TASOC anteriores a impartición do ciclo formativo de grao superior en Animación sociocultural e Turística.
Non serán admitidas as persoas que xa posúan o Certificado de profesionalidade en información xuvenil ou o título de TASOCT ou o curso de especialista en información xuvenil.

Criterios de selección
Terán preferencia, e por este orde, as persoas que traballen nos Espazos Xove, OMIX, PIX, titulados de TASOC anteriores a impartición do ciclo formativo de grao superior en Animación sociocultural e Turística.
Número de prazas: 20

Programa
Real Decreto 567/2011, de 20 de abril da cualificación profesional de información xuvenil Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude.
Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos e mozas.
Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos e mozas no marco da educación no formal.
Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo.
Normativa en materia de xuventude en Galicia (Lei, Decretos e Ordes). A Rede galega de información Xuvenil. Programas da DXXPV: Garantía Xuvenil+SIX. Correspondentes xuvenís. Iniciativa Xove. Galeuropa. Deseñando o teu futuro. Campaña de verán. Xuventude Crea. Axudas a iniciativas de entidades locais. Ásesorías básicas nos SIX. Orde de certificación da educación non formal. Outros programas e recursos da DXXPV.

Metodoloxía
Desenvolverase de forma semipresencial con sesións presenciais obrigatorias e proba final escrita e expositiva.

Datas do curso
O curso desenvolverase desde o día 8 de xuño ao 15 de setembro de 2017
A primeira sesión presencial realizarase o día 8 de xuño as 12:00 h. no Centro coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela.

Datas de inscrición: do 17 de maio ao 2 de xuño.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Máis información: Centro coordinador de Información Xuvenil.  ccoordinador.xuventude@xunta.es

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/11515-curso-de-informacion-xuvenil

Curso  estimulación cognitiva e actividades lúdico-educativas de interior

Cruz vermella organiza un Curso  estimulación cognitiva e actividades lúdico-educativas de interior.

Dirixido a: Maiores de 18 anos. Voluntarios/as activos/as adscritos/as ao Programa de Persoas Maiores de Cruz Vermella en Vigo e persoas interesadas en realizar voluntariado con este colectivo. Compromiso de voluntariado no Programa de Persoas Maiores.

Duración:12 horas

Datas: Do 2 xe xuño de 2017 ao 16 de xuño de 2017 Horario: Venres, de 16:00 a 20:00h

Sede de Cruz Vermella en Vigo C/ Ecuador, 16, 36203. Vigo

Data límite inscrición: 7 de marzo de 2017 http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacioncurso?cod_curso=413639

Máis información: Comité comarcal de Vigo. Cruz Vermella Española

R/ Ecuador, 16, 36203. Vigo

Tfno.: 986 42 36 66 Fax.: 986 42 38 84 E-mail: vigo@cruzroja.es

Curso animación e estimulación xerontolóxica

Cruz vermella organiza un Curso animación e estimulación xerontolóxica

Requisitos: Ser maior de 18 anos. Realizar entrevista de acollida de voluntariado de Cruz Roja. Compromiso de voluntariado en Programa de Maiores.  Realizar inscrición antes do 14 de xuño de 2017

Datas: 19, 20, 21, 22 e  23 de Xuño de 2017 de 16 a 20h

Lugar realización: Sede de Cruz Roja Pontevedra – C/ Padre Gaite, 5, CP 36002, Pontevedra

http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacioncurso?cod_curso=413641

Máis información:  Asamblea Provincial de Pontevedra. Cruz Roja Española

R/ Padre Gaite, 5. 36002. Pontevedra Tfno.: 986 85 21 15 Ext. 61644 Mail: pontevedra@cruzroja.es http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=413641

Curso de animación hospitalaria infantil

Cruz vermella organiza un Curso de animación hospitalaria infantil

É imprescindible para a admisión ao curso realizar a entrevista de acollida de voluntariado de Cruz Vermella antes do xoves 8 de Xuño 2017.

Datas: 12,13,19 e 20 de Xuño 2017

Horario: De 16:00 a 21:00h

Preinscripción on-line: http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=405191

Lugar e máis información: Asamblea Comarcal de Pontevedra r/Cruz Vermella 26, 36002 Tlf: 986 852115 ext. 61433-61434 pontevedra@cruzroja.es

 

 

 

 

Curso de técnicas de animación e tempo libre

Cruz vermella organiza un Curso de técnicas de animación e tempo libre.

É imprescindible para a admisión ao curso realizar a entrevista de acollida de voluntariado de Cruz Vermella antes do xoves 22 de Xuño 2017.

Datas: Do 26 ao 29 de Xuño 2017 Horario: De 09:00 a 14:00h

Lugar e máis información: : Asamblea Comarcal de Pontevedra r/Cruz Vermella 26, 36002, Pontevedra Tlf: 986 852115 ext. 61433-61434 pontevedra@cruzroja.es

Preinscripción online: http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=412046

Obradoiro de autoprotección para mulleres

A Concellería de Igualdade abre o prazo de inscrición para participar no seguinte obradoiro gratuíto

Dirixido a mulleres maiores de 18 anos

Obxectivos e contidos:

O obxectivo deste obradoiro é proporcionarlles ás asistentes uns coñecementos e habilidades básicas de autoprotección que lles permita mellorar a súa seguridade persoal e ter un plan de seguridade con medidas que lles axuden a previr a agresión, ou, senón fose posible, saír dela con máis garantías. Estes coñecementos están pensados para que poidan ser de utilidade ante calquera imprevisto de carácter violento que lles poida acontecer na súa vida particular.

O primeiro día do obradoiro realizarase unha sesión introdutoria sobre os aspectos psicolóxicos na autoprotección desde unha perspectiva de xénero, que será impartida pola psicóloga do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller.

As seguintes sesións serán impartidas por instrutores da Policía Local.

Datas: 25, 29, 30, 31 de maio e 1, 5, 6, 7 e 8 de xuño. 9 sesións. 18 horas

Horario: 16:00 a 18:00h

Lugar: Casa das Mulleres e instalacións da Policía Local. Concello de Vigo

Prazo e requisitos para a inscrición:

As prazas son limitadas e cubriranse por orde de inscrición. Daráselles preferencia ás mulleres empadroadas en Vigo e que non realizasen esta formación con anterioridade.

Inscrición previa  ata cubrir prazas na Concellería de Igualdade, 1.ª planta da Casa do Concello de 9:00 a 13:30h, ou ben a través do tfno. 986 810 284, en horario de 8:00 a 15:00h.

Xornada Os novos retos da loita contra o narcotráfico no século XXI.

A Academia Galega de Seguridade Pública coa Fundación Galega contra o Narcotráfico anuncia a convocatoria da xornada Os novos retos da loita contra o narcotráfico no século XXI.

Destinatarios/as: Membros das forzas e corpos de seguridade do Estado con experiencia directa na loita antidroga, representantes do ámbito xudicial e fiscal e interesados en xeral.

O persoal que desexe participar nesta xornada poderá facer a preinscrición a través do proceso de matrícula telemática na páxina web da Agasp http://agasp.xunta.es ou enviando un corrreo electrónico indicando o nome da persoa asistente, o seu DNI, un número de teléfono e un correo electrónico, así como, de ser o caso rango/corpo/unidade a fundacioncontraelnarcotrafico@gmail.com ou no teléfono 900 10 23 00. b) Prazo para a presentación de solicitudes: o prazo de inscrición e presentación de solicitudes de participación rematará o día 1 de xuño de 2017.

Máis información: DOG 18 maio 2017

Cursos intensivos de verán Alianza Francesa

Curso intensivo para maiores de 13 anos (60 horas) de luns a venres dende as 9:30 ás 12:30h, mes de xuño (do 5 ao 30 ambos inclusive), de xullo (do 3 ao 31 ambos inclusive), de agosto (do 2 ao 31 ambos inclusive). En caso de solicitude para outros horarios estudiaríase a demanda para abrilos.

Curso intensivo para adolescentes (11-12 anos), 40 horas, de luns a venres dende 10 as 12h: mes de xullo (do 3 ao 31 ambos inclusive), de agosto (do 2 ao 31 ambos inclusive).

Curso de recuperación apoio ESO, 24 horas, de luns a xoves de 10 a 11:30h. Xullo (do 3 ao 31 ambos inclusive), de agosto (do 2 ao 31 ambos inclusive).

Curso Erasmus supervivencia para maiores 18 anos, 40 horas de luns a xoves de 9:30 a 11:30h. Xuño (do 5 ao 30 ambos inclusive) Xullo (do 3 ao 31 ambos inclusive), de agosto (do 2 ao 31 ambos inclusive).

Curso conversación superior, 12 horas, de 20:30 a 22h.

Os luns e mércres : xuño do 5 ao 28, Xullo do 3 ao 31 e Agosto do 2 ao 31

Os martes e xoves: Xuño do 6 ao 29. Xullo de 4 ao 27 e Agosto do 3 ao 31.

Para máis información: ALIANZA Francesa Vigo

R/República Arxentina 22, 1º. 36201 Vigo

Telf: 986436109 // info@alliancevigo.org // www.alliancevigo.org

 

 

Curso de Impresión 3D
Neste curso, o alumnado aprenderá todo o necesario para manexar de forma autónoma unha Impresora 3D de tecnoloxía FDM, imprimir as súas propias pezas e solucionar posibles erros. O curso está dirixido a empresarios, emprendedores, autónomos, profesionais ou calquera persoa que desexe obter coñecementos no eido da Impresión 3D.

Horario

  • Venres 19 de maio, de 16.00 a 21.00 horas
  • Sábado 20 de maio, de 9.00 a 14.00 horas
  • Venres 26 de maio, de 16.00 a 21.00 horas
  • Sábado 27 de maio, de 9.00 a 14.00 horas

Matrícula

Xeral : 150 euros

Alumnado de Aula D ou menores de 18 anos : 100 euros

Exalumnado de Aula D ou persoas desempregadas : 120 euros

A matriculación queda formalizada efectuando o pago do importe das taxas, en man na propia escola (r/ Ourense, 4 – baixo, Vigo) ou mediante transferencia bancaria (conta nº ES79 2080 5085 73 3040026857) indicando nome do alumno/a e curso.

Máis información en : cursos@aulad.com

Curso Adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo

O curso convocado realizarase na Academia Galega de Seguridade Pública (R/Cultura s/n, A Estrada, Pontevedra), sen prexuízo da realización das prácticas ou outras actividades necesarias fóra da Agasp.A Academia Galega de Seguridade Pública convoca un curso de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en espazos acuáticos naturais para licenciados ou graduados en ciencias da actividade física e o deporte e técnicos superiores en animación de actividades físicas e deportivas, co obxectivo de acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.

O curso terá unha duración de 270 horas do 26/05/2017 ao 11/06/2017 en horario de venres e sábado (mañá e tarde) e domingos pola mañá.

Requisitos xerais:

Estar en posesión do título de licenciado ou graduado en ciencias da actividade física e o deporte e non atoparse inscrito de forma definitiva no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estar en posesión do título de técnico superior en animación de actividades físicas e deportivas e non atoparse inscrito de forma definitiva no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou co desempeño das funcións correspondentes ao curso a que se opta, mediante declaración que se efectuará xunto coa solicitude de matrícula no curso, e será obriga de cada alumno/a poñer en coñecemento da Agasp calquera alteración relacionada con ela.

Prazo: 7 días naturais seguintes á publicación no DOG 11/05/2017

Curso de ilustración e banda deseñada

Este curso ten como finalidade introducir ao alumnado nos coñecementos teórico-prácticos da ilustración e da banda deseñada.

Non é preciso dispoñer de coñecementos previos para realizar este curso. Nas primeiras clases abordaranse os contidos máis básicos e progresivamente iranse introducindo outros máis específicos para rematar cun nivel óptimo para todo o alumnado.

O curso ten unha duración total de 42 horas.
Dá comezo o 15 de maio e remata o 3 de xullo. As clases impartiranse os luns e os mércores en horario de tarde, de 18:00h a 21:00h.

Unha vez rematado o curso o alumnado recibirá un diploma acreditativo emitido pola escola certificando a súa asistencia ao mesmo.

Prezo Xeral : 270 euros

Alumnado de Aula D ou menores de 18 anos : 195 euros

Exalumnado de Aula D ou persoas desempregadas : 230 euros

A matriculación queda formalizada efectuando o pago do importe das taxas (ou a primeira mensualidade), en man na propia escola (r/ Ourense, 4 – baixo, Vigo) ou mediante transferencia bancaria (conta nº ES79 2080 5085 73 3040026857) indicando nome do alumno/a e curso.

Máis información: Aula D

 

 “Deseño aplicacións para dirección operacións con office access “

A utilización de ferramentas ofimáticas para o desenvolvemento de aplicacións sinxelas na dirección de operacións na empresa (control de producción, stocks, RR.HH,…) se centran fundamentalmente en follas de cálculo

Obxectivos do curso:

Aprender a utilizar MS Office Access a un nivel básico

Deseñar aplicacións sinxelas de xestión empresarial baseadas en SGBDR

Melloraro  coñecemento en procesos básicos de dirección de operacións

Datas:10 a 20 de xullo de 2017 (luns a xoves)

Horario: 9h-13h

Lugar: Aula informática da Escola de Enxeñería Industrial (Sede Campus)

Duración: 32 horas presenciais

Convalidación: 2 créditos de libre elección

Máis información: https://bubela.uvigo.es/curso/2912

Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia

mdoiro@uvigo.es

986 812 234

Curso de alfabetización básica

Radio Ecca en colaboración coa Deputación de Pontevedra organiza un curso de Alfabetización básica.

INCLUYE:  110 Horas de formación; 34 horas de tutorías ;34 horas de orientación laboral Matrícula e información: Radio ECCA Vigo C/ Velázquez Moreno 9.1º 36201 Vigo Tfno: 986 22 73 15 vigo@radioecca.org

Probas obtención certificados lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4

Convocanse as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2017.

Datas de realización das probas.

Celga 4: 10 de xuño de 2017.

Celga 2: 11 de xuño de 2017.

Celga 3: 17 de xuño de 2017.

Celga 1: 18 de xuño de 2017.

As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada. As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán formalizar a súa solicitude no modelo normalizado que se publica como anexo I a esta resolución e aboar a taxa que se indica na convocatoria. Os formularios de solicitude, segundo o modelo ED114A, estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal e na páxina web http://www.lingua.gal, que permite cubrir e editar a solicitude. O prazo de presentación das solicitudes e da documentación sinalada nas bases sexta e sétima será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia do 4 abril 2017

Máis información: DOG 4 abril 2017

 

 

 

Curso Rescate de persoas en caso de accidente

A Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), Centro Formador Acreditado por la Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, para a formación de certificados de profesionalidade, convoca o módulo UC0271_2 de rescate de persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia, este módulo é un dos módulos troncais dos certificados profesionales AFDP0109 de Socorrismo en Instalacións Acuáticas e AFDP0209 de Socorrismo en Espazos acuáticos naturais . Más información  na FESSGA.

Modalidade: presencial

Prezo: 300€

Duración: 90h

Datas 26 maio ao 19 xuño

Lugar: FESSGA

Curso Achégate ao galego

O curso Achégate ao galego está dirixido, preferentemente, a persoas de fóra de Galicia que non teñen coñecemento ningún do idioma e que procuran formación para se iniciar na lingua galega. A finalidade primordial deste curso é a de ofrecerlle ao alumnado a oportunidade de se familiarizar coa lingua galega e achegarse ao noso contorno sociocultural, fornecéndolle as ferramentas necesarias para desenvolver as habilidades lingüísticas básicas (escoitar, falar, ler e escribir), que lle permitan acadar unha competencia no uso do galego que satisfaga as súas necesidades de comunicación máis primarias, máis alá do ámbito académico. O curso é de balde e está organizado polo Servizo de Normalización Lingüística.

Curso de 40 horas, práctico e dinámico, no que se traballarán os contidos gramaticais, ortográficos, léxicos, etc.

Toda a información na web: snl.vigo.org

Datas: 24, 25 de abril; 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 de maio; 5, 6, 12, 13, 14 de xuño; do ano 2017

Lugar: 2.º andar do Centro Local de Emprego e das Ocupacións (edificio Fernando Carreras, da rúa Areal-O Porto [antiga reitoría])

Horario: de 18:30 a 21:00 Para inscribirse deben enviar os seus datos (nome completo, teléfono) ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org {Poñer no asunto: curso galego nivel 0.

Máis información: Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 61 63 64 Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego

Curso de Iniciador de Piragüismo

Escola Oficial de Tempo Libre Barlovento, organiza un  Curso de Iniciador de Piragüismo, titulación Oficial da Federación Galega de Piragüismo.

ESCOLA: Escola Oficial de Tempo Libre Barlovento

CURSO: Iniciador de Piragüismo

LUGAR: Pontevedra

ENDEREZO: Embalse do Pontillón de Castro, Verducido (Pontevedra)

DATAS: 5, 6 e 7 de maio de 2017. 20 horas teórico-prácticas.

HORARIO: venres de 16 a 21, sábado de 9 a 14 e de 16 a 21 e domingo de 9 a 14h.

PRAZO DE INSCRICIÓN: Aberto ata ocupar as 25 prazas

PREZO: Desconto estudantes, desempregados e carné xove: 110€. Prezo sen desconto 128€

REQUISITOS: Ter 16 anos e ter o a E.S.O ou equivalente. Non precisas formación previa.

CONTACTO: Profesor Filgueira Valverde 2 Baixo, Pontevedra. Teléfono 670 892 307. Correo: etlbarlovento@marexada.es. Páxina web: www.marexada.es

OUTROS DATOS DE INTERESE: Titulación Oficial da Federación Galega de Piragüismo

Curso Autoestima, comunicación e resolución conflitos

A asociación rede de mulleres veciñais contra os malos tratos de Vigo organiza un curso de Autoestima, comunicación e resolución de conflitos. Comenza o 4 abril e remata o 9 maio 2017 (martes e xoves de 10 a 13h)

Lugar de realización:Centro de visitantes das Illas Atlánticas de Galicia (Edificio Cambón. R/Palma 4,Casco Vello Vigo

Máis información : Telf: 986222328 // 670453431 ou no local da asociación na R/ oliva 12-2º

Atención de demencias neurodexenerativas

A asociación de familiares de alzheimer e outras demencias (AFAGA) organiza un curso on line de 170h do 20 marzo ao 28 decembro de 2017. Tamén existe a posibilidade de facer módulos individuais.

Público destinatario: profesionais sociosanitarios.

Prezo: 400€

Inscrición no e mail: formación@afaga.com ou no telf.: 986229797

Cursos preparatorios Celga 1,2,3,4 en Radio Ecca

Radio Ecca organiza cursos de preparación para as probas do Celga.

Datas curso preparación Celga 3,4. Comezo 4 Abril

As clases serían os  martes 16:00 a 18:00 h

Datas curso preparación Celga 1,2. Comezo 5 Abril

As clases serían os  mercores 16:00 a 18:00 h

Información y matrícula: C/ Velázquez Moreno 9, 1º. Vigo vigo@radioecca.org

Tfno:986 22 73 15

As clases serían os  martes 16:00 a 18:00 h

Curso de Português para Medicina – 48h letivas

O curso de Português para Medicina destina-se a quem detenha conhecimentos prévios de Língua Portuguesa, ao nível do B1, e que pretenda aprofundar os seus conhecimentos, direcionando-os para a área da Medicina. Por este motivo, trata-se de um curso adequado a profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e outros técnicos da área e que visa desenvolver a competência comunicativa no seu domínio laboral específico em Português. Vagas – limite mínimo por grupo: 5 alunos /limite máximo por grupo: 10 alunos

Prezo: 220€

Datas: 3 abril a 2 xuño

Curso de Português para Negócios – 48h letivas

O curso de Português para Negócios destina-se a quem detenha conhecimentos prévios de Língua Portuguesa, ao nível do B1, e que pretenda aprofundar os seus conhecimentos, direcionando-os para a área empresarial. Por este motivo, trata-se de um curso adequado a empresários e profissionais com negócios entre a Galiza e Portugal, que pretendam interagir melhor em situações reais de comunicação oral e escrita. Vagas – limite mínimo por grupo: 5 alunos /limite máximo por grupo: 10 alunos

Prezo: 80€

Datas: 3 abril a 2 xuño

Curso de Conversação – 16h letivas Este curso é completamente direcionado para a prática da conversação em Língua Portuguesa, dirigindo-se a aprendentes que detenham conhecimentos do nível B1 de Português. O objetivo do curso é ganhar fluência na comunicação oral e aperfeiçoar a elocução e a fonética. As aulas são construídas a pensar na conexão entre as estruturas linguísticas e as situações da vida real. Qualquer que seja a tua profissão ou área de estudos, podes trazer para este curso as tuas sugestões e temas que mais te interessa discutir, permitindo assim alargar o teu vocabulário de acordo com as tuas necessidades e interesses. Vagas – limite mínimo por grupo: 5 alunos /limite máximo por grupo: 8 alunos

Condições para a inscrição nos Cursos de Português do CCP-Vigo

Realização obrigatória de testes de diagnóstico B1 para os Cursos de Português para Medicina e Negócios e para o Curso de Conversação, para os candidatos que não tenham frequentado um curso no Centro Camõesem Vi go ou que não possuam certificação oficial de entidades oficiais, tais como: EOI’s Galiza/Espanha; Universidades Galegas/Espanha, CAPLE, CELPE BRÁS, Universidades Portuguesas, que acreditem o nível. Os resultados dos testes de diagnóstico são vinculativos para a frequência de cursos de língua portuguesa no Centro Camões em Vigo.

Os testes de diagnóstico realizam-se no Centro Camões em Vigo nas seguintes datas: – 28 de março, das 16h30 às 18h30; – 29 de março, das 16h30 às 18h30.

Os candidatos que possuam Certificado de Português, com exceção dos alunos que tenham realizado Cursos de Português no Centro Camões em Vigo, devem enviar cópia digitalizada do certificado que confere o nível de português. 3. A realização da inscrição e/ou reserva de matrícula nos Cursos de Língua Portuguesa é feita através do preenchimento do formulário online próprio e obriga ao pagamento de 40% do valor total do curso (reserva de matrícula) ou da totalidade do mesmo

Informações

ccp-vigo@camoes.mne.pt / cursosplecamoesvigo@gmail.com Tel. 986 430370 / Praça Almeida, s/n 36202 Vigo / https://www.facebook.com/InstitutoCamoesVigo Enlace formulários online: Cursos para fins específicos (Medicina ou Negócios e de Conversação): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddpeYmbUls_F0PTw6tVVQ6sOywqU3oeHHJ2gHfkxvXSNA1g/viewform?usp=sf_link

Curso de desfibrilador semiautomático – DESA

Curso destinado a socorristas acuáticos e/ou primeiros auxilios, así como á poboación en xeral maior de idade. O prezo público deste curso é de 125€, e para o alumnado con licencia FESSGA en vigor a inscrición será de 100€. A data límite de inscrición será 1 día antes (laboral) da data do curso.

DIRIXIDO A: Socorristas, patróns de embarcacións, voluntarios de Protección Civil, militares, bombeiros, cuerpos de seguridade, guías de río e todo aquel interesado en adquirir as condicións necesarias na intervención con embarcación de rescate.

Os días indicados (http://www.fessga.es/Cursos.html) de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas

Máis información naFederación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), no  teléfono 981977120 ou a través do email: fessga@fessga.es

Convocatoria Exames Acreditación Nivel Idioma- CertAcles-maio 2017 Uvigo

O Centro de Linguas informalles que está aberto o prazo de matrícula para os exames de acreditación de nivel- CertAcles e exames libres de maio 2017 nos Campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Alemán-Exame Libre:

A1: Venres 19 de maio ás 16:00 horas (Vigo)- Matrícula ata 11 de maio

B1: Xoves 18 de maio ás 16:00 horas (Vigo)- Matrícula ata 11 de maio

Francés-Exame Libre:

B2: Luns 15 de maio ás 18:30 horas (Vigo)- Matrícula ata 11 de maio

Inglés-Exame Libre:

A1: Luns 15 de maio ás 15:30 horas (Vigo)- Matrícula ata 11 de maio

A2: Luns 15 de maio ás 15:30 horas (Vigo)- Matrícula ata 11 de maio

A1: Luns 15 de maio ás 15:30 horas (Ourense)- Matrícula ata 11 de maio

Inglés-CertAcles:

B1: Venres 19 de maio ás 16:00 horas (Vigo, Ourense e Pontevedra)- Matrícula ata 11 de maio

B2: Xoves 18 de maio ás 16:00 horas (Vigo, Ourense e Pontevedra)- Matrícula ata 11 de maio

C1: Martes 16 de maio ás 16:00 horas (Vigo) – Matrícula ata 11 de maio

Preinscricións en : http://centrodelinguas.fundacionuvigo.es/

Centro de Linguas

http://centrodelinguas.fundacionuvigo.es/

centrodelinguas@uvigo.es

986 812 250

http://cdl.uvigo.es/index.php?idioma=es

Curso de Fundamentos de Dieseño Técnico con SOLIDWORKS

Xa está aberto o pazo de preinscrición no curso de formación da Universidade de Vigo “FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS”

SOLIDWORKS é unha ferramenta de deseño CAD 3D ampliamente utilizada no mundo profesional, tanto pola súa facilidade de uso como polas prestacións que ofrece. Son moitas as empresas que fan uso do seu potencial para realizar o deseño técnico dos seus produtos.

Este curso permite obter os coñecementos fundamentais para realizar deseños técnicos con Solidworks.

Objectivos do curso:

Comprender os fundamentos de deseño 3D asistido por computador.

Adquirir destreza no modelado con sólidos.

Adquirir destreza no modelado de ensamblaxes.

Adquirir destreza no modelado de superficies.

Adquirir destreza no  modelado de chapa.

Adquirir coñecementos básicos sobre documentación dun proxecto técnico industrial.

Adquirir coñecementos básicos de simulación FEM (Elementos Finitos)

Datas: 25 de maio a 9 de xuño: http://bubela.uvigo.es/curso/SOLIDWORKS

6 a 21 de xullo: http://bubela.uvigo.es/curso/SOLIDWORKS2

Horario: 9h-14h

Lugar: Aula informática da Escola de Enxeñería Industrial (Sede Campus)

Duración: 60 horas presenciais

Convalidación: 4 créditos de libre elección, 60 horas ECTS

Consultas: armesto@uvigo.es

Máis información:

http://bubela.uvigo.es/curso/SOLIDWORKS o

http://bubela.uvigo.es/curso/SOLIDWORKS2

Outros cursos ofertados:

Introducción a la simulación FEM y CFD con ANSYS

Diseño y cálculo de instalaciones técnicas de la edificación y construcciones industriales (Entorno CYPE)

Introducción a la programación en PYTHON

Planificación y seguimiento de proyectos con Microsoft PROJECT

Director/a do curso

http://webs.uvigo.es/armesto/cursos

armesto@uvigo.es

986812244

http://webs.uvigo.es/armesto

Conversacións en idiomas estranxeiros

O café de catro a catro, sito na rúa xerona 16, Vigo afronta unha nova sesión do tándem de idiomas. A partir das oito da tarde o establecemento hosteleiro ofrecerá aos seus cliente a oportunidade de realizar prácticas de idiomas. Os interesados poderán conversar con outras prsoas en idiomas estranxeiros. É unha actividade que se repite todos os martes e mércores.

Cursos gratuítos informática a distancia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) pon a disposición de toda a cidadanía unha serie de 20 novos cursos de formación a distancia gratuitos de diferentes temáticas relacionadas coas TIC (alfabetización dixital, capacitación dixital e innovación social), e que están aloxados na plataforma de teleformación EMA coa que conta a rede CeMIT.

Os cursos, dunhas 4-10 horas de duración cada un deles, van estar abertos e vanse a poder realizar libremente e en calquera momento, sen necesidade de realizar convocatorias previas ao non estar titorizados.

Unha vez seguido todo o material que conforman o/s curso/s activaraselle ao alumno a opción do exame, proba que terá que realizar obrigatoriamente de forma presencial nun aula CeMIT;  unha vez superada a mesma e realizada a enquisa obrigatoria, poderá descargar un diploma de realización asinado dixitalmente, cuxa veracidade se poderá comprobar na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A listaxe dos cursos dispoñibles é a seguinte:

Control parental
Seguridade informática
Uso do libro electrónico
Uso da tableta
Uso da cámara dixital
Uso dos dispositivos electrónicos
O correcto aproveitamento dos smartphone
Cloud computing
Comercio electrónico
Mercadotecnia e mercadotécnica nas redes
Vendas no muro
Posicionamiento social
Creación de blogs
Redes sociais
Administración Electrónica
Trámites económicos na Internet
Factura electrónica
Tramitación electrónica e xestión de documentación
Seguridade en compras virtuais
Innovación social

Máis información: Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (CeMIT)
Teléfono: 981 957 136
oficinacemit@xunta.es

Clases de español gratuítas para estranxeiros. AIDA

Convoca: Asociación AIDA. Asociación para la integración y el desarrollo del africano.
Contido: Clases gratuítas de español para estranxeiros, preferentemente de orixe africana. Deberán contactar previamente coa asociación.
Máis información: AIDA. c/ Hispanidad 57, bajo, 1ºA. Vigo.

Tel:  886 16 38 69  /  632 00 49 47  /  665 785 553.

igualdade

CURSOS INTENSIVOS INGLÉS

Xa dominas o inglés? ¿Necesitas acreditar un nivel oficial de inglés? En Aika empezamos en xaneiro os cursos intensivos de preparación dos exames oficiais da Universidade de Cambridge para a Convocatoria de xuño/xullo nos niveis intermedios e avanzado: PET, First Certificate e Advanced.

Durante 6 meses prepararemos exhaustivamente os exames de cada nivel coa finalidade de que o alumno/a supere o exame de certificación sin apuros, grazas a un profesorado nativo e bilingüe con amplia experiencia na preparación dos exámes oficiais de Cambdrige.

Se queres coñecer o teu nivel de inglés real podes solicitarnos unha proba de nivel gratis e sen compromiso. Esta proba a realizan todos os  nosos alumn@s para poder adecuarlos a un grupo homoxéneo e das súas características. Durante este intensivo temos un desconto do 20% na mensualidade dos cursos de idiomas.

¿Queres coñecer máis ventaxas? Por exemplo: matrícula gratuita, material propio, grupos reducidos, atención personalizada… Come on! Infórmate no  teléfono 886112484 ou bien a través da web http://www.aikaformacion.com/

CURSO INGLÉS A DISTANCIA

That´s English ofrécete a mellor forma de chegar moi lonxe co teu inglés e conseguir un título oficial da escola oficial de Idiomas sen moverte de casa. Podes facer a túa proba de nivel on line.

Prezo: 182€ curso (algunhas comunidades autónomas aplican tasas adicionais. Consulta web da túa escola Oficial)

Máis información na escola oficial de idiomas en thatsenglish.com ou chamando gratis ao 900103516
http://www.thatsenglish.com/

Logotipo cabecera