Complementos estudio

Curso Achégate ao galego

O curso Achégate ao galego está dirixido, preferentemente, a persoas de fóra de Galicia que non teñen coñecemento ningún do idioma e que procuran formación para se iniciar na lingua galega. A finalidade primordial deste curso é a de ofrecerlle ao alumnado a oportunidade de se familiarizar coa lingua galega e achegarse ao noso contorno sociocultural, fornecéndolle as ferramentas necesarias para desenvolver as habilidades lingüísticas básicas (escoitar, falar, ler e escribir), que lle permitan acadar unha competencia no uso do galego que satisfaga as súas necesidades de comunicación máis primarias, máis alá do ámbito académico. O curso é de balde e está organizado polo Servizo de Normalización Lingüística.

Curso de 40 horas, práctico e dinámico, no que se traballarán os contidos gramaticais, ortográficos, léxicos, etc.

Toda a información na web: snl.vigo.org

Datas: 24, 25 de abril; 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 de maio; 5, 6, 12, 13, 14 de xuño; do ano 2017

Lugar: 2.º andar do Centro Local de Emprego e das Ocupacións (edificio Fernando Carreras, da rúa Areal-O Porto [antiga reitoría])

Horario: de 18:30 a 21:00 Para inscribirse deben enviar os seus datos (nome completo, teléfono) ao correo electrónico actividades.snl@vigo.org {Poñer no asunto: curso galego nivel 0.

Máis información: Normalización Lingüística / Praza do Rei, 1 -36202 -Vigo- / Telf.: 986 81 02 81 / Fax: 986 61 63 64 Correo: ofi.normalizacion@vigo.org / http://snl.vigo.org / facebook: vigo en galego

Curso de prevención de riscos laborais, nivel básico

Escola Galega de Administración Pública (en diante EGAP) e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) convocan un curso de prevención de riscos laboráis para empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención. O prazo de presentación de solicitudes será ate  5 de abril de 2017. As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo  http://egap.xunta.gal/

Máis información: DOG 23 marzo 2017

Curso Autoestima, comunicación e resolución conflitos

A asociación rede de mulleres veciñais contra os malos tratos de Vigo organiza un curso de Autoestima, comunicación e resolución de conflitos. Comenza o 4 abril e remata o 9 maio 2017 (martes e xoves de 10 a 13h)

Lugar de realización:Centro de visitantes das Illas Atlánticas de Galicia (Edificio Cambón. R/Palma 4,Casco Vello Vigo

Máis información : Telf: 986222328 // 670453431 ou no local da asociación na R/ oliva 12-2º

Cursos lingua signos AZ abril

En AZ  xa teñens preparado o próximo curso de lingua de signos para o mes de Abril. Nél apréndese a usar os signos  para comunicarse coas persoas xordas , pero  tamén descúbrense todas as posibilidades maravillosas que nos ofrece esta lingua en outros ámbitos.

Datas : 7, 19 , 21, 26 e 28 de Abril

Duración : 15 horas

Horario: 10:00 a 13:00

Lugar : AZ. Lengua de Signos (Rúa Salvaterra 11 baixo)

Precio : 63 €

Para máis información :  hola@azlenguadesignos.es ou telf 656 830 810 .
Os grupos son reducidos e as prazas limitadas.

Atención de demencias neurodexenerativas

A asociación de familiares de alzheimer e outras demencias (AFAGA) organiza un curso on line de 170h do 20 marzo ao 28 decembro de 2017. Tamén existe a posibilidade de facer módulos individuais.

Público destinatario: profesionais sociosanitarios.

Prezo: 400€

Inscrición no e mail: formación@afaga.com ou no telf.: 986229797

Lingua de signos de accesibilidade das persoas xordas no PNMTIAG

A Asociación de guías acreditados das Illas Atlánticas organiza un curso de 10 horas de duración de lingua de signos os días 25 e 26 de marzo.

Prezo: 50€ , para socios de GAIA 38 €

Inscrición no mail: agaias.secre@gmail.com

Cursos preparatorios Celga 1,2,3,4 en Radio Ecca

Radio Ecca organiza cursos de preparación para as probas do Celga.

Datas curso preparación Celga 3,4. Comezo 4 Abril

As clases serían os  martes 16:00 a 18:00 h

Datas curso preparación Celga 1,2. Comezo 5 Abril

As clases serían os  mercores 16:00 a 18:00 h

Información y matrícula: C/ Velázquez Moreno 9, 1º. Vigo vigo@radioecca.org

Tfno:986 22 73 15

As clases serían os  martes 16:00 a 18:00 h

Cursos de lingua galega preparatorios das probas CELGA

Convocatoria, con carácter gratuíto, de cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4. Os cursos do nivel 1 impartiranse na modalidade de teleformación. Na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal) anunciarase, o mesmo día da publicación desta resolución, a súa convocatoria específica. Os cursos dos niveis 2, 3 e 4 impartiranse na modalidade presencial nas datas, lugares e horarios recollidos no anexo II.

Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria. As solicitudes dos cursos de teleformación efectuaranse de acordo coa convocatoria específica publicada na páxina web http://www.lingua.gal. 3. As solicitudes dos cursos presenciais dirixiranse á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da provincia que corresponda. Os formularios de solicitude, segundo o modelo ED104B, estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal e na páxina web http://www.lingua.gal, que permiten cubrir e editar a solicitude. O prazo para a presentación das solicitudes dos cursos será de 20 días naturais, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia do 8 marzo 2017.

Máis información: DOG 8 marzo 2017

Curso de Português para Medicina – 48h letivas

O curso de Português para Medicina destina-se a quem detenha conhecimentos prévios de Língua Portuguesa, ao nível do B1, e que pretenda aprofundar os seus conhecimentos, direcionando-os para a área da Medicina. Por este motivo, trata-se de um curso adequado a profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e outros técnicos da área e que visa desenvolver a competência comunicativa no seu domínio laboral específico em Português. Vagas – limite mínimo por grupo: 5 alunos /limite máximo por grupo: 10 alunos

Prezo: 220€

Datas: 3 abril a 2 xuño

Curso de Português para Negócios – 48h letivas

O curso de Português para Negócios destina-se a quem detenha conhecimentos prévios de Língua Portuguesa, ao nível do B1, e que pretenda aprofundar os seus conhecimentos, direcionando-os para a área empresarial. Por este motivo, trata-se de um curso adequado a empresários e profissionais com negócios entre a Galiza e Portugal, que pretendam interagir melhor em situações reais de comunicação oral e escrita. Vagas – limite mínimo por grupo: 5 alunos /limite máximo por grupo: 10 alunos

Prezo: 80€

Datas: 3 abril a 2 xuño

Curso de Conversação – 16h letivas Este curso é completamente direcionado para a prática da conversação em Língua Portuguesa, dirigindo-se a aprendentes que detenham conhecimentos do nível B1 de Português. O objetivo do curso é ganhar fluência na comunicação oral e aperfeiçoar a elocução e a fonética. As aulas são construídas a pensar na conexão entre as estruturas linguísticas e as situações da vida real. Qualquer que seja a tua profissão ou área de estudos, podes trazer para este curso as tuas sugestões e temas que mais te interessa discutir, permitindo assim alargar o teu vocabulário de acordo com as tuas necessidades e interesses. Vagas – limite mínimo por grupo: 5 alunos /limite máximo por grupo: 8 alunos

Condições para a inscrição nos Cursos de Português do CCP-Vigo

Realização obrigatória de testes de diagnóstico B1 para os Cursos de Português para Medicina e Negócios e para o Curso de Conversação, para os candidatos que não tenham frequentado um curso no Centro Camõesem Vi go ou que não possuam certificação oficial de entidades oficiais, tais como: EOI’s Galiza/Espanha; Universidades Galegas/Espanha, CAPLE, CELPE BRÁS, Universidades Portuguesas, que acreditem o nível. Os resultados dos testes de diagnóstico são vinculativos para a frequência de cursos de língua portuguesa no Centro Camões em Vigo.

Os testes de diagnóstico realizam-se no Centro Camões em Vigo nas seguintes datas: – 28 de março, das 16h30 às 18h30; – 29 de março, das 16h30 às 18h30.

Os candidatos que possuam Certificado de Português, com exceção dos alunos que tenham realizado Cursos de Português no Centro Camões em Vigo, devem enviar cópia digitalizada do certificado que confere o nível de português. 3. A realização da inscrição e/ou reserva de matrícula nos Cursos de Língua Portuguesa é feita através do preenchimento do formulário online próprio e obriga ao pagamento de 40% do valor total do curso (reserva de matrícula) ou da totalidade do mesmo

Informações

ccp-vigo@camoes.mne.pt / cursosplecamoesvigo@gmail.com Tel. 986 430370 / Praça Almeida, s/n 36202 Vigo / https://www.facebook.com/InstitutoCamoesVigo Enlace formulários online: Cursos para fins específicos (Medicina ou Negócios e de Conversação): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddpeYmbUls_F0PTw6tVVQ6sOywqU3oeHHJ2gHfkxvXSNA1g/viewform?usp=sf_link

Curso de desfibrilador semiautomático – DESA

Curso destinado a socorristas acuáticos e/ou primeiros auxilios, así como á poboación en xeral maior de idade. O prezo público deste curso é de 125€, e para o alumnado con licencia FESSGA en vigor a inscrición será de 100€. A data límite de inscrición será 1 día antes (laboral) da data do curso.

DIRIXIDO A: Socorristas, patróns de embarcacións, voluntarios de Protección Civil, militares, bombeiros, cuerpos de seguridade, guías de río e todo aquel interesado en adquirir as condicións necesarias na intervención con embarcación de rescate.

Os días indicados (http://www.fessga.es/Cursos.html) de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas

Máis información naFederación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), no  teléfono 981977120 ou a través do email: fessga@fessga.es

Curso formación prevención drogodependecias para mediadores xuvenís

O plan local de drogas en colaboración coa concellería d Xuventude e a Asociación Amaina organizan tres cursos de formación de prevención de drogodependencias para MEDIADORES XUVENÍS

OBXECTIVOS: Formar aos participantes en drogas e adiccións

-Eliminar falsas crenzas asociadas ao consumo de sustancias mediante unha información obxectiva e reflexiva sobre o tema

– Dotar de estratexias e habilidades que favorezan o desenvolvemento do seu quefacer diario

– Promover a reflexión sobre o seu papel como mediadores/as sociais e axentes de prevención -Reforzar a importancia da súa tarefa educativa de cara ao desenvolvemento integral dos/das menores e xóvenes

DESTINATARIOS: Mediadores/as xuvenís (Asociacións xuvenís, espazos de ocio xuvenil, etc) DURACIÓN: 12 Horas

DATAS E HORARIO:  10,11, E 12 DE ABRIL de 09,30 a 13,30 horas

16,18 E 19 MAIO de 09,30 a 13,30 horas

LUGAR: Nos locais do Plan Local sobre Drogodependencias e Outras Adiccións PLDA

( R/ Quintela, 31)

INSCRICIÓN: Gratuíta. As persoas interesadas poderán inscribirse polos seguintes medios: Correo-e: plda@vigo.org. Teléfono: 986276008

Data límite de inscrición o 1 de marzo,  3 de abril para o curso 2, e 9 de maio para o curso 3

Ao finalizar o curso entregarase certificado de asistencia, para o que será necesario ter asistido ao 80% das sesión

ORGANIZA: Plan Local sobre Drogodependencias e Outras Adiccións do Concello de Vigo Máis información: Oficina técnica do PLDA · Rúa Quintela 31, 36209 VIGO · 986 276008 · plda@vigo.org

 

 

Convocatoria Exames Acreditación Nivel Idioma- CertAcles-maio 2017 Uvigo

O Centro de Linguas informalles que está aberto o prazo de matrícula para os exames de acreditación de nivel- CertAcles e exames libres de maio 2017 nos Campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Alemán-Exame Libre:

A1: Venres 19 de maio ás 16:00 horas (Vigo)- Matrícula ata 11 de maio

B1: Xoves 18 de maio ás 16:00 horas (Vigo)- Matrícula ata 11 de maio

Francés-Exame Libre:

B2: Luns 15 de maio ás 18:30 horas (Vigo)- Matrícula ata 11 de maio

Inglés-Exame Libre:

A1: Luns 15 de maio ás 15:30 horas (Vigo)- Matrícula ata 11 de maio

A2: Luns 15 de maio ás 15:30 horas (Vigo)- Matrícula ata 11 de maio

A1: Luns 15 de maio ás 15:30 horas (Ourense)- Matrícula ata 11 de maio

Inglés-CertAcles:

B1: Venres 19 de maio ás 16:00 horas (Vigo, Ourense e Pontevedra)- Matrícula ata 11 de maio

B2: Xoves 18 de maio ás 16:00 horas (Vigo, Ourense e Pontevedra)- Matrícula ata 11 de maio

C1: Martes 16 de maio ás 16:00 horas (Vigo) – Matrícula ata 11 de maio

Preinscricións en : http://centrodelinguas.fundacionuvigo.es/

Centro de Linguas

http://centrodelinguas.fundacionuvigo.es/

centrodelinguas@uvigo.es

986 812 250

http://cdl.uvigo.es/index.php?idioma=es

Curso de Fundamentos de Dieseño Técnico con SOLIDWORKS

Xa está aberto o pazo de preinscrición no curso de formación da Universidade de Vigo “FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS”

SOLIDWORKS é unha ferramenta de deseño CAD 3D ampliamente utilizada no mundo profesional, tanto pola súa facilidade de uso como polas prestacións que ofrece. Son moitas as empresas que fan uso do seu potencial para realizar o deseño técnico dos seus produtos.

Este curso permite obter os coñecementos fundamentais para realizar deseños técnicos con Solidworks.

Objectivos do curso:

Comprender os fundamentos de deseño 3D asistido por computador.

Adquirir destreza no modelado con sólidos.

Adquirir destreza no modelado de ensamblaxes.

Adquirir destreza no modelado de superficies.

Adquirir destreza no  modelado de chapa.

Adquirir coñecementos básicos sobre documentación dun proxecto técnico industrial.

Adquirir coñecementos básicos de simulación FEM (Elementos Finitos)

Datas: 25 de maio a 9 de xuño: http://bubela.uvigo.es/curso/SOLIDWORKS

6 a 21 de xullo: http://bubela.uvigo.es/curso/SOLIDWORKS2

Horario: 9h-14h

Lugar: Aula informática da Escola de Enxeñería Industrial (Sede Campus)

Duración: 60 horas presenciais

Convalidación: 4 créditos de libre elección, 60 horas ECTS

Consultas: armesto@uvigo.es

Máis información:

http://bubela.uvigo.es/curso/SOLIDWORKS o

http://bubela.uvigo.es/curso/SOLIDWORKS2

Outros cursos ofertados:

Introducción a la simulación FEM y CFD con ANSYS

Diseño y cálculo de instalaciones técnicas de la edificación y construcciones industriales (Entorno CYPE)

Introducción a la programación en PYTHON

Planificación y seguimiento de proyectos con Microsoft PROJECT

Director/a do curso

http://webs.uvigo.es/armesto/cursos

armesto@uvigo.es

986812244

http://webs.uvigo.es/armesto

Conversacións en idiomas estranxeiros

O café de catro a catro, sito na rúa xerona 16, Vigo afronta unha nova sesión do tándem de idiomas. A partir das oito da tarde o establecemento hosteleiro ofrecerá aos seus cliente a oportunidade de realizar prácticas de idiomas. Os interesados poderán conversar con outras prsoas en idiomas estranxeiros. É unha actividade que se repite todos os martes e mércores.

 

 

Cursos gratuítos informática a distancia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) pon a disposición de toda a cidadanía unha serie de 20 novos cursos de formación a distancia gratuitos de diferentes temáticas relacionadas coas TIC (alfabetización dixital, capacitación dixital e innovación social), e que están aloxados na plataforma de teleformación EMA coa que conta a rede CeMIT.

Os cursos, dunhas 4-10 horas de duración cada un deles, van estar abertos e vanse a poder realizar libremente e en calquera momento, sen necesidade de realizar convocatorias previas ao non estar titorizados.

Unha vez seguido todo o material que conforman o/s curso/s activaraselle ao alumno a opción do exame, proba que terá que realizar obrigatoriamente de forma presencial nun aula CeMIT;  unha vez superada a mesma e realizada a enquisa obrigatoria, poderá descargar un diploma de realización asinado dixitalmente, cuxa veracidade se poderá comprobar na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A listaxe dos cursos dispoñibles é a seguinte:

Control parental
Seguridade informática
Uso do libro electrónico
Uso da tableta
Uso da cámara dixital
Uso dos dispositivos electrónicos
O correcto aproveitamento dos smartphone
Cloud computing
Comercio electrónico
Mercadotecnia e mercadotécnica nas redes
Vendas no muro
Posicionamiento social
Creación de blogs
Redes sociais
Administración Electrónica
Trámites económicos na Internet
Factura electrónica
Tramitación electrónica e xestión de documentación
Seguridade en compras virtuais
Innovación social

Máis información: Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (CeMIT)
Teléfono: 981 957 136
oficinacemit@xunta.es

Clases de español gratuítas para estranxeiros. AIDA

Convoca: Asociación AIDA. Asociación para la integración y el desarrollo del africano.
Contido: Clases gratuítas de español para estranxeiros, preferentemente de orixe africana. Deberán contactar previamente coa asociación.
Máis información: AIDA. c/ Hispanidad 57, bajo, 1ºA. Vigo.

Tel:  886 16 38 69  /  632 00 49 47  /  665 785 553.

igualdade

CURSOS INTENSIVOS INGLÉS

Xa dominas o inglés? ¿Necesitas acreditar un nivel oficial de inglés? En Aika empezamos en xaneiro os cursos intensivos de preparación dos exames oficiais da Universidade de Cambridge para a Convocatoria de xuño/xullo nos niveis intermedios e avanzado: PET, First Certificate e Advanced.

Durante 6 meses prepararemos exhaustivamente os exames de cada nivel coa finalidade de que o alumno/a supere o exame de certificación sin apuros, grazas a un profesorado nativo e bilingüe con amplia experiencia na preparación dos exámes oficiais de Cambdrige.

Se queres coñecer o teu nivel de inglés real podes solicitarnos unha proba de nivel gratis e sen compromiso. Esta proba a realizan todos os  nosos alumn@s para poder adecuarlos a un grupo homoxéneo e das súas características. Durante este intensivo temos un desconto do 20% na mensualidade dos cursos de idiomas.

¿Queres coñecer máis ventaxas? Por exemplo: matrícula gratuita, material propio, grupos reducidos, atención personalizada… Come on! Infórmate no  teléfono 886112484 ou bien a través da web http://www.aikaformacion.com/

CURSO INGLÉS A DISTANCIA

That´s English ofrécete a mellor forma de chegar moi lonxe co teu inglés e conseguir un título oficial da escola oficial de Idiomas sen moverte de casa. Podes facer a túa proba de nivel on line.

Prezo: 182€ curso (algunhas comunidades autónomas aplican tasas adicionais. Consulta web da túa escola Oficial)

Máis información na escola oficial de idiomas en thatsenglish.com ou chamando gratis ao 900103516
http://www.thatsenglish.com/

Logotipo cabecera