Información sobre Cursos e Obradoiros

Escolas T.Libre

juventud

Curso de Monitor/a de tempo libre en Vigo Koremi

A escola de tempo libre Koremi organiza un curso de monitor/a de tempo libre

Datas:
Edición mañás: do 18 de xaneiro ao 17 de marzo de 2017, de 9.30 A 14.00 h.
Edición tardes: do 23 de xaneiro ao 22 de marzo de 2017,  de 16.00 A 21.00 h.
Prazo de inscrición: ata o 9 de xaneiro
Prezo: ata o 19 de decembro nos 2 cursos (incluido): 198€
A partir do 20 de Decembro as matrículas terán os seguintes prezos:
Prezo Ordinario: 235 €
Prezo do curso (con carné xoven): 223 €
Prezo do curso: 212 € (situación de desemprego)
Presentando a copia da demanda de emprego ou grupos, 2 ou mais persoas.

Máis información:
Email: etl@koremi.es / koremi@koremi.es
www.koremi.es
Facebook: https://www.facebook.com/KoremiETL/
Instagram: https://www.instagram.com/koremi_/
Teléfono: 678 415 501

Monitor/a tempo libre Fervenza

A escola de tempo libre Fervenza organiza un curso de monitor/a de tempo libre en edición semanal (de luns a venres de 9 a 14h) do 30 xaneiro ao 30 de marzo ; ou en edición fin de semana (sábados e domingos) do 28 xaneiro ao 2 abril.

O prezo é de 195€ con carné xove ou familia numerosa; 175€ con amigos ou 165€ para desempregados

Máis información : Vigo. Camiño do Pombal 38 baixo

www.escolafervenza.es  // secretaria@escolafervenza.es

Telf: 606321636

danzaCurso de monitor/a Escola de Tempo Libre Universitaria
A Escola de Tempo Libre Universitaria do Campus de Ourense e a Asociación Universitaria de Ciencias da Educación AUCE veñen de convocar unha nova edición do seu Curso de Monitor de Tempo Libre. A formación, desenvolverase durante as fins de semana entre o 27 de xaneiro e o 26 de marzo de 2017. As persoas que realicen este curso obteñen un título de monitores de tempo libre acreditado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia. O curso, que consta de 350 horas, 200 delas teóricas e 150 prácticas, desenvolverase en diferentes escenarios do campus de Ourense os venres pola tarde e os sábados e domingos en horario de mañá e tarde.

Como en anteriores edicións o número de prazas ascende a 25.Ao rematar este Curso de Monitor de Tempo Libre, os participantes obterán un título de monitores de tempo libre acreditado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. O custe da matrícula é de 150 euros, existindo a posibilidade de que se faga un pago de 120 euros e o resto se faga con moeda social, con 30 horas de participación en actividades de intervención social coas dúas entidades organizadoras, con AUCE e coa Escola de Tempo

OBRADOIRO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON ADOLESCENTES EN ENTORNOS DO TEMPO LIBRE.

 Destinatarios/as: monitores/as de tempo libre, educadores/as no tempo libre e en xeral, formadores no tempo libre con adolescentes. Deberán documentar a súa formación e/ou experiencia no ámbito do tempo libre. Empadroados/as no Municipio de Vigo. Idade mínima: 18 anos.

Contidos: habilidades para traballar con adolescentes. Estratexias de intervención eficaces.  Prevención do acoso. A mediación como estratexia de resolución práctica de conflitos. Redes sociais, videoxogos e internet. Seguridade en internet. Adicción a videoxogos. Consecuencias na conducta e na resposta sexual dos e das adolescentes. A pornografía en internet. Sexting.

Duración: 30 horas.

Prazas: 20

Datas: 3,4,10,11,17,18,24,25 febreiro e 3 marzo (venres de 17 a 20h e sábados de 10 a 13:30h)Na Casa da Xuventude.

Prescrición e documentación: A prescrición será presencial e por orde de inscrición a partir do 17 xaneiro. Non se formalizará ata comprobación da documentación e requisitos. Deberán aportar volante de estar empadroado en Vigo, fotocopia do DNI e a documentación sobre formación e/ou experiencia no tempo libre.

Máis información: Casa Xuventude. www.xuventudevigo.org ou 986294806

 

Curso monitor/a tempo libre Pasatempos

A escola de tempo libre pasatempos organiza un curso de montor/a de tempo libre  de xaneiro a marzo do 2017 de luns a venres de 16:00 a 20:00h

Prezo: 210€ ou 190€ co carné xove ou para desempregados.

Requisitos de inscrición: Ser maior de 18 anos e estar en posesión do título da ESO ou equivalente.

Máis información: pasatemposetl@yahoo.es ou no telf. 693603349

Curso Monitor/a tempo libre  semanal Vigo

A escola de tempo libre Aika organiza un curso de monitor/a de tempo libre en edición semanal

FASE TEÓRICO-PRÁCTICA: levarase a cabo mediante sesións de 5h diarias de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00h

Data inicio: 10/01/2017 Data remate: 09/03/2017

FASE PRÁCTICA: a duración das prácticas será de 150h e debe estar finalizada antes de que pasen 2 anos dende o final da fase teóricopráctica.

¿Cal é o prezo e as modalidades de pago?

Prezo : 300 € Desempregados e estudantes: 270 €

Promoción AMIZADE: 260 € Se te anotas ti e un ou máis amig@s xuntos ó curso

Promoción VELOCIDADE: 10 € de desconto adicionais en calquera das promocións anteriores se te anotas antes do 11 de NOVEMBRO.

Lugar de impartición e máis información: Escola de Tempo Libre AIKA C/ Conde de Torrecedeira, nº 90 baixo -2 36208 Vigo Tlfn.: 886 11 24 84 Correo electrónico: etlvigo@aikaformacion.com

Página web: http://aikaformacion.com/

Curso Monitor/a tempo libre  semanal Pontevedra

A escola de tempo libre Aika organiza un curso de monitor/a de tempo libre en edición semanal

FASE TEÓRICO-PRÁCTICA: levarase a cabo mediante sesións de 5h diarias de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00h

Data inicio: 08/02/2017 Data remate: 07/04/2017

FASE PRÁCTICA: a duración das prácticas será de 150h e debe estar finalizada antes de que pasen 2 anos dende o final da fase teóricopráctica.

Máis  información: Escola de Tempo Libre AIKA

Tlfn.: 986848486 Correo electrónico: etlpontevedra@aikaformacion.com

Página web: http://aikaformacion.com/

 

 

 

 

xerocultorAnimador/a xerontolóxico
Os/as animadores/as gerontológicos son persoas encargadas de planificar, desenvolver e avaliar programas, proxectos e actividades que buscan dinamizar ao colectivo da terceira idade.

Modalidad: online
Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso enviarálle un correo ao alumnado co seu nome de usuario e contrasinal para acceder á plataforma AULA VIRTUAL.O alumnoado disporá  dun tutor/a do curso que se encargará da formación e de resolver as posibles dúbidas.

Prezo: Desde 40 euros

Máis información:

Pontevedra: Escuela de Tiempo Libre AIKAc/ Gorgullón 42, bajo. 36003 Pontevedra
Tlfn: 986 84 84 86.

Vigo:Escuela de Tiempo Libre AIKA
c/ Torrecedeira 90, bajo. 36208 Vigo
Tlfn: 886 11 24 84

tortillaMonitor/a comedor escolar

Os/as monitores/as de comedor escolar son profesionais que atenden e supervisan aos escolares no tempo de comedor e recreo escolar, facilitándolles a creación e o desenvolvemento de hábitos e actitudes favorables á saúde, hixiene, participación, convivencia e correcta conduta alimentaria.
Inclúe carnet oficial de manipulador de alimentos.

Modalidade: online

Prezo: Desde 40 euros

Pontevedra:
Escuela de Tiempo Libre AIKAc/ Gorgullón 42, bajo. 36003 Pontevedra
Tlfn: 986 84 84 86
Horario de oficina de lunes a viernes de 8:30h a 17:30h.

Vigo:
Escuela de Tiempo Libre AIKA
c/ Torrecedeira 90, bajo. 36208 Vigo
Tlfn: 886 11 24 84
Horario de oficina de lunes a viernes de 9:30 a 13:30h y de 16:00 a 20:30h.

En la modalidad online:
Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso enviarálle un correo ao alumnado co seu nome de usuario e contrasinal para acceder á plataforma AULA VIRTUAL. O alumnado disporá dun tutor/a do curso que se encargará da formación e de resolver as posibles dudas.O propio alumno será o encargado de marcar o seu horario e ritmo de aprendizaxe como mellor lle conveña. Para alcanzar a calificación de APTO o alumnado deberá visualizar os contidos do curso e realizar con éxito as actividades plantexadas polo tutor/a.

Monitor/a Transporte escolar

Os/as monitores/as de transporte escolar son profesionais que atenden e supervisan aos escolares no traxecto desde a parada de autobús ata que entran no centro escolar.

Modalidade: Semipresencial

Prezo: Desde 40 euros

Pontevedra:
Escuela de Tiempo Libre AIKAc/ Gorgullón 42, bajo. 36003 Pontevedra
Tlfn: 986 84 84 86
Horario de oficina de lunes a viernes de 8:30h a 17:30h.

Vigo:
Escuela de Tiempo Libre AIKA
c/ Torrecedeira 90, bajo. 36208 Vigo
Tlfn: 886 11 24 84
Horario de oficina de lunes a viernes de 9:30 a 13:30h y de 16:00 a 20:30h.
En la modalidad online:
Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso enviarálle un correo ao alumnado co seu nome de usuario e contrasinal para acceder á plataforma AULA VIRTUAL. O alumnado disporá dun tutor/a do curso que se encargará da formación e de resolver as posibles dudas.O propio alumno será o encargado de marcar o seu horario e ritmo de aprendizaxe como mellor lle conveña. Para alcanzar a calificación de APTO o alumnado deberá visualizar os contidos do curso e realizar con éxito as actividades plantexadas polo tutor/a.
Curso Animación para a 3ª idade

ancianos

PREZO:  120 Euros.
Consultar forma de pago en secretario@escolafervenza.es
Inclúe: material e documentación necesaria, formadores e titores persoais on-line, supervisión das prácticas, e certificación do título acreditativo.

MODALIDADES:  ON-LINE

OBXECTIVOS:

– Potenciar coñecementos e habilidades que axuden a mellora-las condicións de vida da terceira idade.

– Favorece-la rehabilitación das persoas maiores mediante distintos tipos de actividades

– Fomenta-la participación dos maiores en  actividades diversas.

DESTINATARIOS: Monitores de actividades de tempo libre, Traballadores Sociais, Educadores Sociais, Integradores Sociais, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, Animadores Socioculturais, Profesores de primaria, Monitores de Ludoteca, Monitores de Discapacitados, Técnicos de Xuventude, Técnicos en Xardín de Infancia, Orientadores Educativos,  Monitores de comedor escolar, Monitores de actividades extraescolares, Animadores e Técnicos Deportivos, Membros de asociacións vinculadas a este eido, Enfermeiros, Auxiliares de Clínica…, e en xeral, toda aquela persoa interesada neste tema.

REQUISITOS: – Ser maior de idadebus

TEMARIO: Consultar temario en secretario@escolafervenza.es

 

Cursos On line Monitor/a ludotecas e centros ocio infantil

A escola de tempo libre organiza cursos on line de monitor/a ludotecas e centros de ocio infantil

A matrícula está aberta.

Duración: 100h

Prezo: 70€

Máis información: Local social: Cño. Pombal, 38 – B
Vigo 36205
Direccion postal: R/. Torre-Cedeira, 17 – 7º D
Vigo 36302

Teléfono: 606 321 636
FAX: 986 467 868

secretario@escolafervenza.es

 

Logotipo cabecera