Información sobre Cursos e Obradoiros

Escolas T.Libre

juventud

OBRADOIRO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON ADOLESCENTES EN ENTORNOS DO TEMPO LIBRE.

 Destinatarios/as: monitores/as de tempo libre, educadores/as no tempo libre e en xeral, formadores no tempo libre con adolescentes. Deberán documentar a súa formación e/ou experiencia no ámbito do tempo libre. Empadroados/as no Municipio de Vigo. Idade mínima: 18 anos.

Contidos: habilidades para traballar con adolescentes. Estratexias de intervención eficaces.  Prevención do acoso. A mediación como estratexia de resolución práctica de conflitos. Redes sociais, videoxogos e internet. Seguridade en internet. Adicción a videoxogos. Consecuencias na conducta e na resposta sexual dos e das adolescentes. A pornografía en internet. Sexting.

Duración: 30 horas.

Prazas: 20

Datas: Inicio o 22 de decembro. De 17 a 20,00hs. Por confirmar as seguintes datas pero realizárase os venres e sábados ao longo do mes de xaneiro. Na Casa da Xuventude.

Prescrición e documentación: A prescrición será presencial e por orde de inscrición e comeza o día 9 de decembro, a partir das 10hs. Non se formalizará ata comprobación da documentación e requisitos. Deberán aportar volante de estar empadroado en Vigo, fotocopia do DNI e a documentación sobre formación e/ou experiencia no tempo libre.

 

COMO DESEÑAR PROXECTOS CREATIVOS EN ENTORNOS DE TEMPO LIBRE.

Destinatarios/as: monitores/as de tempo libre, educadores/as no tempo libre e en xeral, formadores no tempo libre con adolescentes. Deberán documentar a súa formación e/ou experiencia no ámbito do tempo libre. Empadroados/as no Municipio de Vigo. Idade mínima: 18 anos.

Contidos: Teoría da creatividade aplicada ao tempo libre. Metodoloxía para deseñar proxectos creativos no tempo libre. Prácticas en entorno infanto-xuvenís. Elaboración de estudo de divulgación de dous sendeiros locais.

Duración: 12 horas.

Prazas: 15

Datas: 16 e 17 de decembro. Na Casa da Xuventude. Venres de 17 a 20,00hs e sábado de maña e tarde, intensivo.

Prescrición e documentación: A prescrición será presencial e por orde de inscrición  e comeza o día 9 de decembro, a partir das 10hs. Non se formalizará ata comprobación da documentación e requisitos. Deberán aportar volante de estar empadroado en Vigo, fotocopia do DNI e a documentación sobre formación e/ou experiencia no tempo libre.

Curso monitor/a tempo libre Pasatempos

A escola de tempo libre pasatempos organiza un curso de montor/a de tempo libre  de xaneiro a marzo do 2017 de luns a venres de 16:00 a 20:00h

Prezo: 210€ ou 190€ co carné xove ou para desempregados.

Requisitos de inscrición: Ser maior de 18 anos e estar en posesión do título da ESO ou equivalente.

Máis información: pasatemposetl@yahoo.es ou no telf. 693603349

Curso Monitor/a tempo libre  semanal Vigo

A escola de tempo libre Aika organiza un curso de monitor/a de tempo libre en edición semanal

FASE TEÓRICO-PRÁCTICA: levarase a cabo mediante sesións de 5h diarias de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00h

Data inicio: 22/11/2016 Data remate: 02/02/2017

FASE PRÁCTICA: a duración das prácticas será de 150h e debe estar finalizada antes de que pasen 2 anos dende o final da fase teóricopráctica.

¿Cal é o prezo e as modalidades de pago?

Prezo : 300 € Desempregados e estudantes: 270 €

Promoción AMIZADE: 260 € Se te anotas ti e un ou máis amig@s xuntos ó curso

Promoción VELOCIDADE: 10 € de desconto adicionais en calquera das promocións anteriores se te anotas antes do 11 de NOVEMBRO.

Lugar de impartición e máis información: Escola de Tempo Libre AIKA C/ Conde de Torrecedeira, nº 90 baixo -2 36208 Vigo Tlfn.: 886 11 24 84 Correo electrónico: etlvigo@aikaformacion.com

Página web: http://aikaformacion.com/

Curso monográfico prevención riscosen actividades tempo libre

A Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia convoca un curso básico de prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre do 28 de novembro 2016 ao 16 de xaneiro 2017 (60 horas) cun prezo de 50 euros.

O curso ten un desconto de 5 euros para persoas socias de centros xuvenís D.B., persoas con carné xove e persoas desempregadas.

Máis información: Federación Don Bosco

Curso maquillaxe

A escola de tempo libre Fervenza organiza un curso de maquillaxe os días 12,13,14 e 15 de decembro  e dous sábados (10 e 17 )

Lugar: Nas instalacións da escola en Vigo

Prezo 75€ ou 60€ antigod alumnos

Prazo inscrición ate sete días antes do comenzo

Máis información: Escola tempo libre Fervenza

http://escolafervenza.es/es/novedades/40/curso-de-maquillaje/

Camiño do Pombal, 38, 36205 Vigo, Pontevedra

Teléfono606 32 16 36

Curso Director/a tempo libre

A escola de tempo libre Fervenza organiza un curso de director/a de tempo libre con manipulador de alimentos en edición de fin de semana do 19 novembro ao 21 xaneiro 2017 en horario de 9 a 14 e de 16 a 21h en Vigo nas instalacións da Escola.

Prezo: 200€; 150€ con tarxeta de demandante de emprego, 165€ se traes un amigo; 180€ con carné xoven.

Máis información:  Fervenza ETL

Camiño do Pombal, 38, 36205 Vigo, Pontevedra

Teléfono: 606 32 16 36

Monitor/a tempo libre Pontevedra

A escola de tempo libre Argalladas organiza un curso de monitor/a tempo libre presencial en Pontevedra intensivo de nadal do 17 decembro ao 14 xaneiro 2017 en horario de 9:00 a 14:00 e de 16 a 20h.

Prezo: 208€

Prazo inscrición ate o 10 decembro a través dos e-mails: isaanaveiro@hotmail.com // etlgerenciaargalladas@hotmail.com

xerocultorAnimador/a xerontolóxico
Os/as animadores/as gerontológicos son persoas encargadas de planificar, desenvolver e avaliar programas, proxectos e actividades que buscan dinamizar ao colectivo da terceira idade.

Modalidad: online
Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso enviarálle un correo ao alumnado co seu nome de usuario e contrasinal para acceder á plataforma AULA VIRTUAL.O alumnoado disporá  dun tutor/a do curso que se encargará da formación e de resolver as posibles dúbidas.

Prezo: Desde 40 euros

Máis información:

Pontevedra: Escuela de Tiempo Libre AIKAc/ Gorgullón 42, bajo. 36003 Pontevedra
Tlfn: 986 84 84 86.

Vigo:Escuela de Tiempo Libre AIKA
c/ Torrecedeira 90, bajo. 36208 Vigo
Tlfn: 886 11 24 84

tortillaMonitor/a comedor escolar

Os/as monitores/as de comedor escolar son profesionais que atenden e supervisan aos escolares no tempo de comedor e recreo escolar, facilitándolles a creación e o desenvolvemento de hábitos e actitudes favorables á saúde, hixiene, participación, convivencia e correcta conduta alimentaria.
Inclúe carnet oficial de manipulador de alimentos.

Modalidade: online

Prezo: Desde 40 euros

 

Pontevedra:
Escuela de Tiempo Libre AIKAc/ Gorgullón 42, bajo. 36003 Pontevedra
Tlfn: 986 84 84 86
Horario de oficina de lunes a viernes de 8:30h a 17:30h.

Vigo:
Escuela de Tiempo Libre AIKA
c/ Torrecedeira 90, bajo. 36208 Vigo
Tlfn: 886 11 24 84
Horario de oficina de lunes a viernes de 9:30 a 13:30h y de 16:00 a 20:30h.

En la modalidad online:
Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso enviarálle un correo ao alumnado co seu nome de usuario e contrasinal para acceder á plataforma AULA VIRTUAL. O alumnado disporá dun tutor/a do curso que se encargará da formación e de resolver as posibles dudas.O propio alumno será o encargado de marcar o seu horario e ritmo de aprendizaxe como mellor lle conveña. Para alcanzar a calificación de APTO o alumnado deberá visualizar os contidos do curso e realizar con éxito as actividades plantexadas polo tutor/a.

Monitor/a Transporte escolar

Os/as monitores/as de transporte escolar son profesionais que atenden e supervisan aos escolares no traxecto desde a parada de autobús ata que entran no centro escolar.

Modalidade: Semipresencial

Prezo: Desde 40 euros

 

Pontevedra:
Escuela de Tiempo Libre AIKAc/ Gorgullón 42, bajo. 36003 Pontevedra
Tlfn: 986 84 84 86
Horario de oficina de lunes a viernes de 8:30h a 17:30h.

Vigo:
Escuela de Tiempo Libre AIKA
c/ Torrecedeira 90, bajo. 36208 Vigo
Tlfn: 886 11 24 84
Horario de oficina de lunes a viernes de 9:30 a 13:30h y de 16:00 a 20:30h.
En la modalidad online:
Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso enviarálle un correo ao alumnado co seu nome de usuario e contrasinal para acceder á plataforma AULA VIRTUAL. O alumnado disporá dun tutor/a do curso que se encargará da formación e de resolver as posibles dudas.O propio alumno será o encargado de marcar o seu horario e ritmo de aprendizaxe como mellor lle conveña. Para alcanzar a calificación de APTO o alumnado deberá visualizar os contidos do curso e realizar con éxito as actividades plantexadas polo tutor/a.

Curso Monitor/a tempo libre Pontevedra

Curso para obter o título oficial de Monitor/a de tempo libre homologado pola Xunta e ode manipulador de alimentos.

Modalidade: Presencial.

Duración: 204h (fase teórico-práctica)

Requisitos: Ser maior de idade e cumprir un dos seguintes puntos:

Estar en posesión da ESO, graduado escolar ou outro equivalente.

Ser técnico auxiliar en formación profesional ou outro equivalente.

Calendario e horario do curso: 24 novembro ao 07 de febreiro 2017
Luns a venres de 9:00 a 14:00.
Lugar de impartición e máis información:

Pontevedra: Escuela de Tiempo Libre AIKA
c/ Gorgullón 42, bajo. 36003 Pontevedra
Tlfn: 986 84 84 86
Curso Animación para a 3ª idade

ancianos

PREZO:  120 Euros.
Consultar forma de pago en secretario@escolafervenza.es
Inclúe: material e documentación necesaria, formadores e titores persoais on-line, supervisión das prácticas, e certificación do título acreditativo.

MODALIDADES:  ON-LINE

OBXECTIVOS:

– Potenciar coñecementos e habilidades que axuden a mellora-las condicións de vida da terceira idade.

– Favorece-la rehabilitación das persoas maiores mediante distintos tipos de actividades

– Fomenta-la participación dos maiores en  actividades diversas.

DESTINATARIOS: Monitores de actividades de tempo libre, Traballadores Sociais, Educadores Sociais, Integradores Sociais, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, Animadores Socioculturais, Profesores de primaria, Monitores de Ludoteca, Monitores de Discapacitados, Técnicos de Xuventude, Técnicos en Xardín de Infancia, Orientadores Educativos,  Monitores de comedor escolar, Monitores de actividades extraescolares, Animadores e Técnicos Deportivos, Membros de asociacións vinculadas a este eido, Enfermeiros, Auxiliares de Clínica…, e en xeral, toda aquela persoa interesada neste tema.

REQUISITOS: – Ser maior de idadebus

TEMARIO: Consultar temario en secretario@escolafervenza.es

 

Cursos On line Monitor/a ludotecas e centros ocio infantil

A escola de tempo libre organiza cursos on line de monitor/a ludotecas e centros de ocio infantil

A matrícula está aberta.

Duración: 100h

Prezo: 70€

Máis información: Local social: Cño. Pombal, 38 – B
Vigo 36205
Direccion postal: R/. Torre-Cedeira, 17 – 7º D
Vigo 36302

Teléfono: 606 321 636
FAX: 986 467 868

secretario@escolafervenza.es

 

Logotipo cabecera