“Deseño aplicacións para dirección operacións con office access “

googleA utilización de ferramentas ofimáticas para o desenvolvemento de aplicacións sinxelas na dirección de operacións na empresa (control de producción, stocks, RR.HH,…) se centran fundamentalmente en follas de cálculo

Obxectivos do curso:

Aprender a utilizar MS Office Access a un nivel básico

Deseñar aplicacións sinxelas de xestión empresarial baseadas en SGBDR

Melloraro  coñecemento en procesos básicos de dirección de operacións

Datas:10 a 20 de xullo de 2017 (luns a xoves)

Horario: 9h-13h

Lugar: Aula informática da Escola de Enxeñería Industrial (Sede Campus)

Duración: 32 horas presenciais

Convalidación: 2 créditos de libre elección

Máis información: https://bubela.uvigo.es/curso/2912

Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia

mdoiro@uvigo.es

986 812 234

Logotipo cabecera