Información sobre Emprego

Portada

Ofertas de emprego. Educaocio

Educaocio Animación necesita cubrir os seguintes postos de traballo: docente de inglés, baile moderno e ximnasia rítmica.
Ver máis

Arquitecto/a interino. Vigo

Convocatoria dunha proba para a selección dun/dunha arquitecto/a interino e elaboración de candidatos para nomeamentos de interinos de arquitectos/as para o Concello de Vigo.
Ver máis

Canteiros. Cerdedo

Convocatoria para a selección de dous canteiros como funcionarios interinos para o Concello de Cerdedo-Cotobade.
Ver máis

Recoñecemento competencias profesionais. Galicia

Convocatoria para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación nas seguintes cualificacións profesionais: atención sociosanitaria a persoas no domicilio, atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, servizos para o control de pragas, xestión de servizos para o control de organismos nocivos, socorrismo en espazos acuáticos naturais, socorrismo en instalacións acuáticas, extinción de incendios e salvamento, tanatopraxia e operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural.
Ver máis

Responsable operacións portuarias. Vigo

A Autoridade Portuaria de Vigo convoca probas selectivas para cubrir 1 praza de persoal laboral fixo, polo procedemento de concurso-oposición, de responsable de operacións e servizos portuarios.
Ver máis

Auxiliar policía local. Tui

Convocatoria de contratación laboral temporal a tempo completo de 6 prazas de auxiliar de policía local para o Concello de Tui.
Ver máis

Bolsas turismo mercados emisores

Convocatoria de 5 bolsas de formación práctica especializada en mercados emisores, en réxime de concorrencia competitiva nas seguintes cidades: Londres, París, Berlín, Os Ánxeles e São Paulo.
Ver máis

Bolsas axencia turismo Galicia

Convocatoria de 9 bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia durante os anos 2017 e 2018
Ver máis

Ofertas Ferrari Land. Port Aventura

Ferrari Land, novo parque tématico de Port Aventura, busca traballadores para diferentes áreas do parque.
Ver máis

Consultor financeiro. OVB Allfinanz

OVB Allfinanz selecciona candidatos con potencial para desenvolver un proxecto profesional con grandes aspiracións dentro do sector financeiro.
Ver máis
Logotipo cabecera