Oposicións

Definición | Procesos selectivos | Monográfico | Webs


Definición

Unha oposición é un proceso selectivo para acceder aos postos de traballo da Administración Pública.

 Veñen convocadas por diferentes organismo públicos: Administración do Estado, Administración Autonómica (comunidades autónomas, diputacións), Administración Local (municipios).
Cada oposición ten uns requisitos previos e un proceso selectivo concreto.
Fases:
  1. Oferta de emprego público
  2. Convocatoria
  3. Probas (poden ser test, preguntas de desenvolvemento, casos prácticos, proba de mecanografía e/ou informática, probas físicas, entrevistas persoais, psicotécnicos, recoñecemento médico, proba de idiomas)

Procesos selectivos

 Existen tres tipos de procesos selectivos:
  1. Oposición: realización dunha ou máis dunha proba, obtense unha nota ou unha media das notas das distintas probas
  2. Concurso: neste proceso tense en conta os méritos do candidato (formación, experiencia laboral). Na convocatoria aparece unha baremación onde indica os méritos que se poden presentar e os puntos otorgados por cada tipo de mérito que se presenta
  3. Concurso-oposición: combinación entre os dous procesos anteriores. Téñense en conta as probas e os méritos das persoas candidatas.

Monográfico

 Monográfico de oposicións: premer aquí

Webs

Boletín semanal: premer aquí

El portal del opositor: premer aquí

Mad: premer aquí

Logotipo cabecera