Información para Estudantes

Portada

Es estudante universitario? Faite Correspondente!

O alumnado participante debe, en función da súa dispoñibilidade, difundir a información que se lle facilite entre o resto do
Ver máis

Cursos portugués, italiano, alemán e francés na UNED de Vigo

O aula da UNED de Vigo impartirá dende este mes novos cursos de portugués, italiano, alemán e francés en resposta á elevada demenda de estudos vinculados aos idiomas.
Ver máis

Bolsa formación postgrao no Consello Superior de Deportes 2017.

Concesión dunha bolsa para a formación teórica e práctica de postgrao nas actividades que se realizan na Subdirección Xeral de Promoción e Innovación Deportiva, en concreto no Servizo de Documentación: Licenciados en documentación ou graduados en información e documentación.
Ver máis

Axudas ao estudo provincias Pontevedra e Coruña

A Fundación para o Desenvolvemento Educativo de Galicia (FUNDEGA) anuncia a convocatoria do seu programa de axudas ao estudo para as provincias de Pontevedra e Coruña. Convocan axudas ao estudo para o alumnado que durante o curso académico 2017/2018, realicen estudos dos niveis de educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos.
Ver máis

Bolsas Artes Plásticas 2017, Fundación Botín

A Fundación Botín convoca 8 Bolsas de Artes Plásticas destinadas á formación, investigación e realización de proxectos personais no ámbito da creación artística para artistas de calquera nacionalidade.
Ver máis

Bolsas estudos postgrao Ciencias Sociais Fundación Ramón Areces

A Fundación Ramón Areces concede 22 Bolsas para a realización de estudos en universidades e centros de investigación no estranxeiro durante o curso 2017/2018 na área de Economía.
Ver máis

Acceso Universidade maiores 40 anos acrediten experiencia laboral

As persoas maiores de 40 anos de idade poden acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao mediante a superación dunha proba de acceso, para o grao que se desexa realizar.
Ver máis

Bolsas Excelencia Postgrado UIMP

Se convocan bolsas de matrícula destinadas aos alumnos dos estudos oficiais de postgrao da Universidade Internacional Menéndez Pelayo do curso académico 2016-17.
Ver máis

Premios a teses doutorais sobre violencia contra a muller.

Premios a teses doutorais sobre violencia contra a muller é a de recoñecer e recompensar ás persoas autoras de aquelas teses doutorais que teñan contribuido a mellorar o coñecemento da dimensión, consecuencias e características da violencia contra a muller, así como os medios para evitala.
Ver máis

Axudas predoctorais á investigación Fundación Banco Sabadell 2017

A Fundación Banco Sabadell convoca 15 axudas destinadas a financiar traballos, estancias en universidades españolas ou estranxeiras, en centros de investigación españoles ou estranxeiros, e outras actividades relacionadas coa realización da tese doutoral
Ver máis
Logotipo cabecera