EUROESCOLA

A Oficina de Información do Parlamento Europeo en España, en colaboración coa Representación en España da Comisión Europea e a Secretaría do Estado para a Unión Europea, convoca a XXII edición do concurso Euroscola, un xogo on – line composto por unha serie de probas de coñecementos, habilidades, memoria, velocidade e intelixencia e sobre todo, traballo en grupo. Tema de Euroscola 2016: 30 anos de España na Unión Europea (1986-2016). Inscricións.- A partir do 27 de outubro de 2015 a través da web www.euro-scola.com O obxectivo desta convocatoria é: reflexionar cos mozos e mozas sobre o proceso de transformación de España a partir da súa integración da Unión Europea en 1986; promover o pensamento crítico; valorar o que se alcanzou e analizar os desafíos e retos que se formulan para o futuro. O concurso Euroscola desenvolverase a través dunha plataforma interactiva e ten como obxectivos fundamentais: – Fomentar o uso de internet e das novas tecnoloxías como ferramentas educativas. – Acercar a UE aos mozos/as, mellorando os seus coñecementos e implicación na construción de Europa. – Fomentar a aprendizaxe das linguas europeas Destinatarios.- Poden participar nesta iniciativa todos os centros escolares de Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO), Bacharelato ou ciclos de Formacio´n Profesional de grao medio establecidos no territorio nacional. Para participar é necesario inscribirse por equipos, formados por 10 alumnos/as, de entre 15 e 18 anos, e un profesor responsable que será o líder e representante do equipo. Poden participar todos los centros escolares de Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO), Bacharelato o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio establecidos en el territorio nacional. Toda a información en: http://www.euro-scola.com/
Logotipo cabecera