Exames carnés profesionais e habilitacións

Contido: Convocatoria de realización de exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais para o ano 2017 nas seguintes especialidades:

Carnés profesionais: en instalacións térmicas de edificios, operador/a de guindastre torre, operador/a de guindastre autopropulsado categoría A, operador/a de guindastre móbil autopropulsado categoría B

Habilitacións profesionais: operador/a industrial de caldeiras, instalador/a de gas categoría A, instalador/a de gas categoría B, instalador/a de gas categoría C, instalador/a de produtos petrolíferos líquido categoría I, instalador/a de produtos petrolíferos líquidos categoría II, reparador/a de produtos petrolíferos líquidos categoría III, manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados, manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados e manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

Prazo convocatoria ordinaria: do 02 ao 15/03/2017

Prazo convocatoria extraordinaria: do 03 ao 14/07/2017

Máis información: premer aquí

 

Logotipo cabecera