GALEUROPA 2018. ASOCIACIÓN FOGART.

Prácticas non remuneradas en Italia, Portugal o Bulgaria.

Estadías de 3 meses do 30 de agosto o 30 de novembro 2018.

Para persoas entre 18 e 30 anos inscritos en Garantía Xuvenil.

45% das prazas reservadas para persoas con discapacidad eigual ou superior ao 33%

 

fogartemais@gmail.com

https://www.facebook.com/fogartemaiss/

Logotipo cabecera