Informe integración persoa estranxeira


Contido:
Orde do 10 de novembro de 2015 pola que se regula o procedemento para a emisión do informe sobre o esforzo de integración da persoa estranxeira no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Destinatarios:
– Estar empadroadas nalgún concello de Galicia no momento da solicitude
2. – Ter autorización de residencia temporal no momento da solicitude e atoparse dentro do prazo previsto para a súa renovación
3. – Ter participado en accións formativas destinadas ao coñecemento e respecto dos valores constitucionais de España, dos valores estatutarios da Comunidade Autónoma de Galicia, dos valores da Unión Europea, dos dereitos humanos, as liberdades públicas, a democracia, a tolerancia e da igualdade entre mulleres e homes, así como á aprendizaxe das linguas oficiais do lugar de residencia impartidas por entidades públicas ou por entidades privadas consonte o establecido nos artigos seguintes.

Prazo:Aberto todo o ano

Máis información: premer aquí
Logotipo cabecera