LABORA VERDE

ACCIÓN GRATUITA
COFINANCIADA POLO FSE PARA CONQUERIR FORMACIÓN GRATUITA E
UN EMPREGO DE CALIDADE.
Personalizada según as necesidades da desempleada ou desempregado.
Grupos de mañan yearde.
Formación intensiva acreditada.
Con compromiso de inserción.
CONTIDOS DO PROGRAMA
1. Talleres de orientación, motivación e asesoramento laboral.
2. Talleres para a búsqueda activa de emprego.
3. Talleres de Prospección de empresas con compromiso medioambiental e intermediación laboral
4. Formación Específica para a xestión medioambiental.
INFORMACIÓN: CONTACTO: BEATRIZ GIL / 610 802 141 SONIA NUÑEZ / 658 978 119
GRI VIGO
Serafín Avendaño 18 Interior
Edificio los Robles
36201 Vigo
T. 986 900 618
Logotipo cabecera