Información Xuvenil

Axuda fogar. Cerdedo

Convocatoria para a elaboración dunha lista de reserva para prover mediante contratos de duración determinada persoal do servizo municipal de axuda no fogar do Concello de Cerdedo-Cotobade.

Ver máis

Subvencións garantía xuvenil

Convocatoria de subvencións para a integración das persoas mozas, inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, no mercado laboral e a través de distintos programas

Ver máis

Survival Zombie

O dia 9 de setembro vaise organizar o Survival Zombie edición medieva

Ver máis

Galeuropa 2017. Amigos da Terra

Amigos da Terra participa no programa Galeuropa , que é un programa de mobilidade transnacional xuvenil, como entidade sen ánimo de lucro beneficiaria dunha axuda no que poderán participar 12 mozos e mozas menores de 30 anos para a realización de prácticas formativas non retribuídas en empresas/entidades públicas ou privadas de Chipre, Italia e Portugal.

Ver máis

Galeuropa 2017. Sustinea

Sustinea oferta prazas para Lisboa, Valleta e Brescia dentro do programa Galeuropa 2017.

Ver máis

Bono persoas autónomas

Convocatoria de concesión de axudas do programa do bono das persoas autónomas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver máis

Vigo polo emprego da xuventude

O goberno local aprobou a subvención para a realización do proxecto “Vigo polo emprego da Xuventude” dirixido a mozos/as de entre 16 e 30 anos inscritos no programa de garantía xuvenil.

Ver máis

Curso autoestima, comunicación…

A Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo organiza un curso de autoestima, comunicación e resolución de conflitos.

Ver máis

Lectorado lingua, literatura e cultura galega

Convocatoria pública para cubrir unha praza no lectorado de lingua, literatura e cultura galegas da Universidade de Kiel (Alemaña).

Ver máis

Alfabetización dixital. Cemit

O Servizo de Participación Cidadá, debido a demanda da cidadanía, organiza na aula de formación TIC (Cemit) da rúa Oporto cursos de alfabetización dixital.

Ver máis
Logotipo cabecera