O teu traballo Eures

Contido: O Real Decreto 379/2015, de 14 de maio, ten por obxecto establecer as axudas da acción “O teu traballo Eures-FSE” para apoiar a mobilidade laboral de traballadores españois ou de calquera estado membro da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo, ou doutro país ao que se estenda o mesmo réxime xurídico en materia de acceso ao emprego, e que teñan residencia legal en España, nos países que comprende o Espazo Económico Europeo e Suíza. 

Máis información: preme aquí
Logotipo cabecera