Oficiais infraestruturas. Deputación

Contido: Convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente, por razóns de urxencia e inaprazable necesidade, catro prazas de oficiais de infraestruturas e servizos polo sistema de oposición libre.

Prazo: Posuír ou estar en condicións de obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente.

Prazo: 20 días naturais seguintes á publicación no BOP 13/03/2017

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera