Plan formación continua. Sergas

doctor-563428__340Contido: Convocatoria do plan de formación continua do Servizo Galego de Saúde (Sergas)

Requisitos: profesionais que presten ou prestasen servizos nas institucións do Servizo Galego de Saúde, as/os apirantes a vinculacións temporais no ámbito das institucións do Servizo Galego de Saúde, ao abeiro do pacto de selección temporal vixente en cada momento, así como o persoal pertencente ás fundacións públicas sanitarias ou empresas públicas adscritas á Consellería de Sanidade integrado no réxime estatutario.

Prazo: aberto dende o 20 de decembro de 2016 ata un mes antes do inicio de cada actividade formativa

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera