Plan de Práctica Laboral en Empresas

Convocatoria  en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de obxectividade e publicidade, 101 bolsas de práctica laboral vacantes no Plan de práctica laboral en empresas 2016, relacionadas no anexo I desta convocatoria e destinadas a persoas tituladas universitarias ou de formación profesional, segundo os casos, sen experiencia laboral previa no ámbito da súa titulación, coa finalidade de promover e completar a súa formación en áreas de coñecemento ou actividades que poidan facilitar a súa incorporación ao mercado laboral.

+info: DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Logotipo cabecera