Prazas Residencias USC curso 2017/18

residenciasPoden optar polas prazas os residentes ou colexiais de readmisión, os estudantes de nova admisión e persoal docente e investigador, e persoal de administración e servizos.

A solicitude deberá cumplimentarse no formulario accesible por vía telemática que figura na páxina web. http://www.usc.es/gl/servizos/sur/convocatorias.html

O prazo de solicitude permanecerá aberto dende o 2 de maio ate o 30 de xuño de 2017 e presentarase una única solicitude por sector ,persoa e campus. Xunto coa documentación requirida as persoas poderán entregar a solicitude no Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado (Pavillón Estudiantil- Campus Vida), ou por calquera dos procedementos recollidos na normativa de procedemento administrativo.

Máis información: USC

Logotipo cabecera