Prazas residencias xuvenís curso 2017/18.

casa

A presente orde ten por obxecto convocar para o curso académico 2017/18, 220 prazas para mozos e mozas, de 16 a 30 anos, nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social . Con esta oferta póñense as residencias xuvenís ao servizo da mocidade que, por razóns de estudo ou traballo, se vexa obrigada a permanecer fóra do concello onde ten a súa residencia habitual. As persoas beneficiarias que teñan a condición de estudantes iniciarán e finalizarán a súa estadía na residencia coincidindo co curso académico no cal estivesen matriculadas.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario nO prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación no DOG da presente orde.ormalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Máis información: DOG 13 xuño 2017

Logotipo cabecera