Premios extraordinarios ESO ao rendemento académico 2016/17.

Captura

Convocar, na Comunidade Autónoma de Galicia, os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/17.

Persoas beneficiarias :Alumnado que cursase durante o ano académico 2016/17 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autó- noma de Galicia, estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria e ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.

Cada premio estará dotado con 750 €.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 7 de xullo de 2017.

Máis información: DOG 7 xuño 2017

Logotipo cabecera