Proba Libre ESO maiores 18 anos

editing-1756958_960_720Abrese o prazo para matricularse das probas libres da ESO.Está publicado no Dog do xoves 9 de febreiro a convocatoria das probas libres  para obter o título de graduado en educación  secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos ( graduado ESO).

CONDICIONS DAS PERSOAS ASPIRANTES, entre outras ter 18 anos o día antetior á celebración da proba e non estar matriculados en adultos nin en Fp básico

 O alumnado matriculado durante o curso 2016/17 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas libres se previamente solicita a baixa e renuncia á avaliación por adultos

PRAZO  DE MATRÍCULA, 2017  do 3 ao 10 de   xullo .

As persoas matriculadas na 1º convocatoria se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, se consideran matriculados para a 2º convocatoria
LUGAR DE  MATRÍCULA

En Pontevedra e en Vigo, se distribuirán por distintos centros educativos  clasificados pola letra do 1º apelido.

 – En  VIGO:

 –  1º apelido entre a letra A e a letra F : Centro EPA  Berbés . Rúa Marqués de Valterra , 8, 1º . Vigo

–  1º apelido entre a letra G e a letra O: Ies Politécnico, Rúa de Torrecedeira ,88. Vigo

–  1º apelido entre a letra P e a letra Z: IES Santa Irene. Praza de América. Vigo

REALIZACIÓN DAS PROBAS 2017

As probas celebraranse EN SESIÓNS DE MAÑÁ E TARDE o día 7 de setembro 2017 para a convocatoria de setembro ( as probas para a convocatoria de xuño foron o día 2 de xuño) .

MAIS INFORMACION  NO DOG do 9 de febreiro de 2017 e/ou en secretaria dos centros de matrícula

Logotipo cabecera