¿Qué é Xplore Health?

Xplore Health é un programa educativo europeo impulsado conxuntamente por IrsiCaixa e a Obra Social “a Caixa” que ofrece recursos multimedia interactivos para achegar a investigación biomédica ao aula. O programa fomenta o ensino das ciencias baseada na indagación (ECBI) e á vez a interacción dos estudantes con diferentes axentes sociais para que participen como cidadáns responsables nunha sociedade baseada no coñecemento. Desenvólvese a través de Internet e a través de centros educativos, centros de investigación e museos de ciencia.
Xplore Health estruturase en torno a oito módulos temáticos:
Desenvolvemento de fármacos,Biotecnoloxía,Xenómica,Cancro de pel,Malaria,VIH/sida,Saúde mental,Obesidade.
Recursos para educadores
Nesta páxina pode realizar procuras avanzadas entre todos os recursos que ofrece Xplore Health: tanto ferramentas multimedia, tales como vídeos, xogos en liña e experimentos virtuais, como recursos para educadores, tales como documentos de traballo para o alumnado, guías, protocolos de experimentos ou xogos de cartas para estimular o debate en torno a aspectos éticos, legais e sociais.
Os documentos de traballo para o alumnado suxiren actividades para que os estudantes traballen os contidos curriculares de diferentes materias de educación secundaria seguindo unha metodoloxía indagatoria, achegándose ao mesmo tempo á investigación biomédica actual e propoñendo a implementación de proxectos. Nos proxectos o alumnado aplicará os seus coñecementos, ao mesmo tempo que interactuará con diferentes actores sociais (xornalistas, políticos, empresarios, científicos…). Esta interacción, xunto coa reflexión en torno a aspectos éticos, legais e sociais que viran ao redor das diferentes temáticas, fará que os estudantes convértanse en cidadáns activos nunha sociedade baseada no coñecemento.
Xplore Health dispón dunha rede de centros educativos piloto que intercambian boas prácticas a través dunha plataforma en liña. 
Logotipo cabecera